روح جمعي براي نيل به موفقيت ،موجب حركت جامعه در مسير رشد مي شود

تهران-ايرنا- وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي معتقد است: هرگاه روح جمعي يك جامعه ميل به موفقيت داشته باشد و انگيزه و شوق موفقيت در افراد تقويت شود، حركت جامعه در مسير رشد و پيشرفت شتاب مي گيرد.

به گزارش ايرنا، علي ربيعي روز شنبه در صفحه اينستاگرام خوديادداشتي را براي همه آحاد جامعه تحرير كرد و در آن آمده است ،تجارب جهاني نشان مي دهد در جوامعي كه راههاي پيشرفت شغلي فراهم شده و فرصت و بستر مناسب براي رشد و نوآوري ايجاد شده ،مسير توسعه سريع تر پيموده مي شود.
به اعتقاد وي ، يك تفاوت به ظاهر ساده ،اما عميق بين جوامع توسعه يافته و يا تازه صنعتي شده و جوامعي كه هنوز دوران طولاني گذار را طي مي كنند، وجود دارد و آن درجملات ساده اي نظير 'جامعه جوياي موفقيت، افراد جوياي موفقيت' نهفته است.
ربيعي افزوده است :جامعه اي كه در آن ساختارهاي زمينه ساز براي موفقيت افراد، فرصت رقابت بيشتري فراهم مي آيد، در اين گونه جوامع، افراد احساس مي كنند كه زمينه موفقيت آنها وجود دارد و منجر به بهبود روش زندگي آنها خواهد شد.
وزير تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در يادداشت خود آورده است ، وقتي افراد اميد و ميل به موفقيت دارند ،ديگر برخي از نارساييهاي فيزيكي برايشان اهميت چنداني ندارد ، بلكه اين ذهنيت آنهاست كه سبب بروز خلاقيت ها و موفقيت شان مي شود.
وي افزوده است : ايران امروز، بايد ساختارهاي اجتماعي را به گونه اي دگرگون سازد كه در آن ميل به پيشرفت ، جهش يابد و روح اميد را بيش از پيش در جوانها بدمد تا با چشم اندازي از موفقيت؛ شور و نشاط براي دستيابي به رشد و توسعه در جامعه پديد آيد.
ربيعي در يادداشت خود مي افزايد :افراد كم توان زيادي در ايران وجود دارند كه در مسير رشد ، راه خود را به خوبي پيموده و در زمينه هاي مختلف افتخار آفرين شده اند.
وي ، ميترا فرازنده،بانوي معلول 35 ساله تالشي با 35 سانتيمتر قد، هنرمند پركاري كه هيچ گاه ايستادن را تجربه نمي كند، مثال زده است و نوشته ،ديدن هنر قابل تحسين اين هنرمند در زمينه نقاشي درسي است براي همه افراد جامعه ،امروز همه به اين بانوي هنرمند افتخار مي كنيم.
بانوي ياد شده يكي از معلولان كشور است كه با وجود شرايط دشوار جسماني ،هيچگاه از تلاش بازنمانده و موضوع نقاشي فرازنده طبيعيت زيباي شمال است كه در آنجا زندگي مي كند.
اقتصام(1)9123 ** 1559