آمادگي ايلام براي ارسال 100 هزار تن گندم مازاد به ديگرنقاط كشور

ايلام - ايرنا - مدير عامل شركت غله و خدمات بازرگاني ايلام گفت: اين استان آماده ارسال تا سقف بيش از 100 هزار تن گندم مازاد ناني به نقاط مختلف كشور است.

كامران سليمان پور روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: تا كنون 20 هزار تن گندم مازاد بر نياز استان به استان هاي كرمانشاه و سيستان و بلوچستان به ازاي هر استان 10 هزار تن ارسال شده است.
وي ادامه داد: هم اكنون نيز مقدمات ارسال 20 هزار تن گندم براي استان هاي تهران و البرز فراهم شده و اين گندم در روزهاي آينده به مقصد اين استان ها ارسال مي شود.
سليمان پور افزود: سعي و برنامه شركت ارسال گندم مازاد بر نياز استان ايلام به ديگر استان هاي كشور تا قبل از آغاز فصل برداشت و خريد گندم سال زراعي آينده است.
وي با بيان اينكه هم اكنون 100 هزار تن گندم دورم ذخيره شده در استان موجود است از آماده سازي شرايط و مقدمات براي ارسال اين نوع گندم كه داراي مصارف صنعتي ( ماكاروني، توليد انواع رشته هاي خوراكي و ...) است، به خارج از كشور خبر داد.
امسال ميزان گندم خريد داري شده از سوي كشاورزان ايلامي 151 هزار تن بود.
در سال زراعي جاري 131 هزار هكتار از اراضي كشاورزي استان ايلام زير كشت گندم آبي و ديم رفت كه از اين مقدار سطح زير كشت 47 هزار هكتار به كشت گندم آبي و 84 هزار هكتار نيز به كشت گندم ديم اختصاص داشت.
/6034/7172