يك نفر براي نمايندگي مجلس خبرگان رهبري در هرمزگان نام نويسي كرد

بندرعباس- ايرنا - رئيس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: يك نفرتا پايان ساعت اداري سومين روز از مهلت رسمي اعلام كانديداتوري انتخابات خبرگان رهبري(شنبه) براي رقابت هاي حوزه انتخابيه اين استان نام نويسي نام كرد.

بهروز اكرمي شنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: در روزهاي نخست و دوم نيز هيچ ثبت نامي صورت نگرفته و در سومين روز اين فرد نام خود را در ليست نامزدهاي مجلس خبرگان ثبت كرد.
وي بيان داشت: ثبت نام از نامزدهاي انتخابات خبرگان رهبري با اطلاعيه رسمي وزارت كشور در اجراي ماده 13 آئين نامه اجرايي قانون انتخابات اين مجلس از روز پنجشنبه 26 آذر ماه در سراسر كشور آغاز شده و به مدت هفت روز ادامه دارد.
* شرايط و مدارك مورد نياز
داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري شخصاً يا به وسيله نماينده خود كه كتباً معرفي شده باشد، مي توانند از تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه - دوم دي ماه 94 - در ساعات اداري به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور مراجعه كنند.
خبرگان منتخب مردم براساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد هنگام ثبت نام واجد شرايط زير باشند:
الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي
ب – اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد
ج – بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز
د – معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
ﻫ - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي
همچنين براساس تبصره 1 آن مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي هستند.
در تبصره 2 نيز تاكيد شده است: كساني كه رهبر معظم انقلاب – صريحاً و يا ضمناً – اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.
برطبق تبصره 3، ضرورت ندارد كه نمايندگان ، ساكن يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند .
داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري شخصاً يا بوسيله نماينده خود كه كتباً معرفي شده باشد، مي توانند ازروزپنجشنبه تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه - دوم دي ماه 94 - به مدت هفت روز در ساعات اداري به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور مراجعه كنند.
اين داوطلبان يا نمايندگان خود با معرفي نامه، ضمن تكميل پرسشنامه اعلام داوطلبي در هنگام ثبت نام بايد اصل شناسنامه عكس دار، چهارنسخه تصوير تمامي صفحات شناسنامه و 12 قطعه عكس 4×6 را ارائه دهند
انتخابات مجلس خبرگان رهبري هفتم استفند ماه جاري همزمان با انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور انجام مي شود.
استان هرمزگان با جمعيت يك ميليون و 570 هزار نفري ، يك كرسي نمايندگي در مجلس خبرگان رهبري دارد.ك/3
7195/6048