دايره المعارف بازي‌هاي بومي و محلي ايران تدوين مي شود

خرم آباد - ايرنا - رئيس فدراسيون ورزش هاي روستايي و بومي محلي ايران گفت: دايره المعارف بازي‌هاي بومي و محلي كشور تهيه و تدوين مي شود.

غلامرضا جعفري روز شنبه در حاشيه مجمع انتخابات هيات ورزش روستايي و بازي هاي بومي محلي لرستان در جمع خبرنگاران، افزود: پروسه ثبت بازي هاي بومي محلي به عنوان يكي از برنامه هاي فدراسيون بايد اعمال شود.
وي با بيان اينكه 500 بازي بومي محلي در كشور وجود دارد، اظهار داشت: پروسه ثبت بازيهاي بومي و محلي چهارچوب مشخصي داشته و بايد در قالب يك سري تحقيقات و پژوهش ها و به صورت مشخص اين برنامه ها را تبيين كنيم.
وي با اشاره به اينكه ورزش هاي سنتي و بازي هاي محلي به عنوان ميراث ناملموس فرهنگي ايران به شمار مي آيند، اظهار داشت: در اين راستا مكلفيم كه ارزش هاي فرهنگي و فرهنگ ارزشي حاكم بر ايران را از اين طريق به دنيا معرفي كرده و براي مستندسازي و نظام مند كردن بازي هاي سنتي اقداماتي را انجام دهيم.
نايب رييس انجمن ورزش هاي سنتي تصريح كرد: اين انجمن با يونسكو در ارتباط است و در يونسكو يكي از برنامه ها و فعاليت هايي كه در بخش دولتي مديريت مي شود، بخش توسعه ورزش هاي سنتي است.
جعفري با بيان اينكه با كشورهاي مختلف مانند تركيه، آذربايجان، گرجستان و تركمنستان در اين زمينه مراوداتي را هماهنگ كرديم، تصريح كرد: عينيت بخشيدن به منويات مقام معظم رهبري در باب معرفي بازي هاي بومي محلي در عرصه فراملي يكي از مهمترين رويكردهاي ماست.
رئيس فدراسيون ورزش هاي روستايي و بازي هاي بومي محلي كشور افزود: حفظ اصالت و هويت بازي ها يك اصل است و داشتن جذابيت در اين موضوع يك انگيزه مضاعف ايجاد كرده تا بتوانيم ورزش هاي سنتي را نه فقط با يك رويكرد فرهنگي صرف در قالب يك برنامه علمي ويژه در عرصه بين الملل معرفي كنيم.
وي به انجام هماهنگي هايي براي برگزاري اولين جشنواره فرهنگي ورزشي كشورهاي عضو اكو اشاره كرد و تصريح كرد: از اين طريق مي توانيم وجه اشتراك فرهنگي موجود بين اين كشورها را به صورت ويژه تري تبليغ و ترويج كنيم.
جعفري با اشاره به اينكه لرستان با توجه به قدمت و تاريخچه و ويژگي خاصي كه دارد، اظهار داشت: قوم لر از اقوام با اعتباري كه منزلت و اعتبار كشورمان است كه خاص اين استان بازي ها و ورزش هاي سنتي اي وجود دارد كه ما هم به عنوان يكي از ميراث داران اين فرهنگ سعيمان بر اين بوده كه در كشور آن را تبليغ كنيم.
وي با اشاره به بازي هاي بومي و محلي خاص لرستان افزود: اكنون كل كشور دال‌پلان را به عنوان يك بازي بومي و ورزشي كه مي تواند در قالب ورزش هاي كلاسيك هم براي توانمندسازي ورزشكاران مورد توجه قرا گيرد، مي شناسد.
رئيس فدراسيون ورزش هاي روستايي و بازي هاي بومي محلي كشور اظهار داشت : اين موضوع براي ما خيلي اهميت دارد چرا كه اين استان از اعتبار و منزلت بالايي برخوردار است براي بهار سال آينده برنامه هاي متنوعي از قبيل بازوبند پهلواني كشتي سنتي استان را خواهيم داشت.
جعفري با بيان اينكه در بازي قيقاچ بايد ايمني و استانداردسازي لازم انجام شود، تصريح كرد: سعي داريم اين رشته ورزشي را نيز در قالب يك رشته ورزشي سنتي حتي در عرصه بين الملل مديريت كنيم و اين آمادگي را داريم.
وي افزود: فرآيند ثبت ملي بازي ها در قالب سياستي كه يونسكو تبيين كرده بر عهده سازمان ميراث فرهنگي است و ما اطلاع دقيقي از آن نداريم اما خود ما چوخه، كشتي سنتي لوچو، گيله مردي، كشتي زوران را ثبت كرديم.
رئيس فدراسيون ورزش هاي روستايي و بازي هاي بومي محلي كشور با بيان اينكه براي ثبت بين المللي بازي ها محدوديت وجود دارد، خاطرنشان كرد: هر كشور در سال يك بازي را مي تواند ثبت كند همچنين ما قرابت فرهنگي و اقليمي با بسياري از كشورها مانند مكزيك نداريم اما بسياري از بازي هايشان با ما سنخيت دارد و ممكن است به نام آنها ثبت بين المللي شود.
جعفري يادآور شد: بايد سرمايه هاي اجتماعي موجود را براي قرار دادن ورزش هاي سنتي و بازي هاي بومي محلي در جايگاه مطلوب به كار گيريم كه تنها كار وزارت ورزش و جوانان نيست و دايره المعارف ورزش هاي سنتي و بازي هاي بومي محلي با تبيين كاركردهاي آنها كاري است كه به زودي آغاز خواهد شد.
7267/6001**1379