60 درصد از جمعيت خراسان شمالي واجد شرايط راي دادن در انتخابات هستند

بجنورد- ايرنا- استاندار خراسان شمالي گفت: 60 تا 62 درصد از جمعيت اين استان واجد شرايط راي دادن در انتخابات 94 هستند.

به گزارش ايرنا، سيدعلي اكبر پرويزي روز شنبه در حاشيه بازديد از ستاد انتخابات پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري حوزه انتخابيه خراسان شمالي و دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه بجنورد اظهار كرد: طبق آمار سرشماري نفوس مسكن اين استان 867 هزر نفر جمعيت دارد.
وي افزود: طبق آخرين آمار از ثبت و احوال اين استان نيز خراسان شمالي 912 هزار نفر جمعيت دارد.
حداقل سن شركت در انتخابات مجلس خبرگان رهبري 15سال و حداقل سن شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي ۱۸ سال است.
معاون سياسي و امنيتي استاندار خراسان شمالي در يك نشست خبري اعلام كرده بود: آمار واجدان شرايط راي اين استان در اين دوره از انتخابات حدود 630 هزار نفر است.
محمدرحيم نوروزيان مي افرايد: براساس آمار ثبت احوال جمعيت استان بيش از 900 هزار نفر است كه با احتساب ميانگين 70 درصد واجد شرايط اخذ راي آمار جمعيت راي دهندگان به 630 هزار نفر مي رسد.
استان خراسان شمالي داراي چهار كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي است و شهرستان فاروج نيز مشتركا با شهرستان قوچان استان خراسان رضوي يك نماينده دارد.
همچنين استان خراسان شمالي در مجلس خبرگان رهبري داراي يك نماينده است.
حدود 900 شعبه در خراسان شمالي براي اين دوره از انتخابات تشكيل خواهد شد و 13 هزار نفر نيز عوامل اجرايي و انتظامي انتخابات را بر عهده خواهند داشت.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبري 19 حوزه و در انتخابات مجلس شوراي اسلامي 17 حوزه در استان خراسان شمالي در نظر گرفته شده است.
خراسان شمالي در انتخابات دوره هاي گذشته مشاركتي بيش از ميانگين كشوري داشته است.ك/3
3007/ 6042