310 شعبه اخذ راي در حوزه انتخابيه نيشابور و فيروزه برپا مي شود

مشهد- ايرنا- رئيس حوزه انتخابات شهستانهاي نيشابور و فيروزه گفت: 310 شعبه اخذ راي انتخابات مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري براي حوزه انتخابيه نيشابور و فيروزه در سطح هفت شهر پيش بيني شده است.

غلامحسين مظفري روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اين شعب در شهرهاي چكنه، قدمگاه، دررود، اسحاق آباد، بار، خرو و عشق آباد برپا مي شود.
فرماندار نيشابور گفت: 10 هزار نفر به عنوان عوامل اجرايي در برگزاري انتخابات اسفند ماه آتي در اين حوزه انتخابيه همكاري دارند.
وي افزود: در مجموع واجدان شرايط راي در حوزه انتخابيه نيشابور فيروزه حدود 300 هزار نفر است.
مظفري تعداد نمايندگان اين حوزه انتخابيه را در مجلس شوراي اسلامي دو نفر ذكر و بيان كرد: در مجموع شهرستانهاي نيشابور و فيروزه 500 هزار نفر جمعيت دارند.
انتخابات مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري هفتم اسفند ماه بطور همزمان برگزار مي شود.
مركز شهرستان 433 هزار نفري نيشابور در فاصله 122 كيلومتري غرب مشهد قرار دارد. مركز شهرستان 43 هزار نفري فيروزه نيز در فاصله 147 كيلومتري غرب مشهد واقع است.
7505/1858