ارزيابي مثبت استاندار از نهاد كتابخانه هاي عمومي كهگيلويه و بويراحمد

ياسوج - ايرنا - استاندار كهگيلويه و بويراحمد گفت: نهاد كتابخانه هاي عمومي اين استان در دو سال اخير عملكرد مطلوب و ارزنده اي در زمينه هاي مختلف داشته است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، سيد موسي خادمي روز شنبه در جمع تعدادي از خبرنگاران كهگيلويه و بويراحمد افزود: اين نهاد از زمان آغاز به كار دولت تدبير و اميد تاكنون در بحث جذب كمك هاي خيرين و بخش خصوصي و جلب همكاري شهرداري هاي 17 گانه كهگيلويه و بويراحمد به لحاظ سخت افزاري و مالي موفق عمل كرده و توفيق هاي ارزنده اي داشته است.
وي بيان كرد: در بحث اطلاع رساني و تبليغات ميداني براي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني نيز تلاش هاي مناسبي در دولت تدبير و اميد در نهاد كتابخانه هاي عمومي كهگيلويه و بويراحمد انجام شده است.
خادمي اظهار كرد: اين در حالي است كه شاهد تحول و اقدام هاي مثبتي نيز در نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از سوي دبيركل اين نهاد هستيم.
وي عنوان كرد: يكي از نمونه هاي بارز اين امر بهبود توان رفاهي و معيشتي و افزايش حقوق كاركنان نهادهاي كتابخانه هاي عمومي در سراسر كشور است به طوري كه چنين موضوعي در سال هاي اخير جزو دغدغه هاي اصلي كاركنان آن محسوب مي شد.
خادمي ابراز داشت: كسب تمام اين موفقيت ها مرهون ارتباطي است كه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور با ساير نهادهاي فرهنگي و اجتماعي در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني انجام داده است.
همچنين در نخستين نشست امروز (شنبه) اجلاس استاني نماز كهگيلويه و بويراحمد پيام تقدير عليرضا مختارپور دبيركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور از خدمات سيد موسي خادمي استاندار اين استان براي گسترش امر كتاب و كتابخواني در استان به وي اهدا شد.
در اين پيام آمده است: خشوع و خشيت در دل بندگاني راه مي يابد كه خداوند آنان را به فضل و دانايي نواخته باشد و شكوفايي و نوآوري نيز در سايه ترغيب به مطالعه و تقويت بنيه علمي جامعه امكان پذير بوده و چه نيكو و پربركت نفسي كه همدم كتاب باشد.
در ادامه اين پيام بيان شده است: تلاش در عرصه هاي دانش و فرهنگ و همچنين كوشش در راستاي تعالي و بالندگي جامعه نيكوترين پاداش براي شماست و بدون شك حمايت وافرتان در گسترش امر كتاب و كتابخواني خشنودي و رضايت ايزد منان را به همراه خواهد داشت.
در پايان اين پيام عنوان شده است: با توجه به اهتمام مستمر و تلاش هاي جنابعالي در برداشتن گام هاي بلند و موثر در اين راه شايسته سپاس و تقدير بوده و از خداوند منان توفيق روزافزون، سعادت و سلامت براي جنابعالي مسالت دارم.
زينب قرباني مديركل نهاد كتابخانه هاي عمومي كهگيلويه و بويراحمد پيام تقدير عليرضا مختارپور را به استاندار اين استان اهدا كرد.
7535/6162