نيم درصد بودجه عمومي كشور به صندوق نوآوري پرداخت نشده است

تهران- ايرنا- رئيس صندوق نوآوري و شكوفايي گفت: براساس قانون، بايد هر سال نيم درصد بودجه عمومي كشور به صندوق نوآوري و شكوفايي پرداخت شود، اما تاكنون اين امر انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، بهزاد سلطاني روز شنبه در مراسم دومين رونمايي از دستاوردهاي شركت هاي دانش بنيان در سالن اجلال سران افزود: بخش عمده منابع مالي صندوق در اين دولت محقق شده است، در حال حاضر 750 ميليارد تومان وصول شده و با عنايت رئيس جمهوري تا پايان اين دولت تمام سرمايه اوليه صندوق پرداخت خواهد شد.
وي با اشاره به پرداخت نشدن نيم درصد بودجه عمومي كشور به صندوق بيان كرد: اگر اين كمك انجام نشود، صندوق با دست بسته به جلو حركت خواهد كرد، تاكنون اگر هزينه اي نيز شده، براساس ريسك پذيري هفت نفر هيات عامل اين صندوق بوده است.
وي يادآور شد: نگاه به صندوق نبايد نگاه اداري باشد، زيرا در طراحي قانون نگاه به صندوق اين گونه نيست.
سلطاني در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين كه صندوق با 12 بانك براي ارائه خدمات به شركت هاي دانش بنيان مذاكراتي انجام داده است، افزود: ايجاد شبكه بانكي، ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير، آمادگي صندوق براي سرمايه گذاري و تجاري سازي طرح هاي فناوري در عرصه هاي دفاعي و نظامي و نيز پر كردن خلاء تجاري سازي محصولات توليدي از طريق پايان نامه هاي دانشگاهي از جمله خدماتي است كه از سوي صندوق براي ارائه به شركت هاي دانش بنيان در حال انجام است.
سلطاني همچنين بحث فناوري و هدايت سرمايه هاي مردم به سمت توسعه فناوري را از ديگر مباحثي برشمرد كه از سوي صندوق در دست اقدام است.

** 80 درصد امور صندوق برون سپاري مي شوند
سلطاني افزود: اكنون 53 كارگذار ارزيابي از بخش خصوصي با صندوق كار مي كنند.
وي يادآور شد: صندوق نوآوري و شكوفايي ريسك 80 درصدي طرح هاي شركت هاي دانش بنيان را كه از طريق بانك ها پذيرفته نمي شود، مورد حمايت قرار مي دهد.
وي با اشاره به نرخ پايين سود تسهيلات صندوق افزود: نرخ سود صندوق از 17درصد به 14 درصد كاهش يافته و شركت هايي كه تسهيلات با نرخ 22 درصد دريافت كرده اند، در صورت خوش حساب بودن سود تسهيلات آنها به 14 درصد كاهش خواهد يافت و اگر مجدد خوش حساب باشند، حتي امكان دارد كه اين نرخ پايين تر از 14 درصد نيز انجام شود.
سلطاني افزود: ارائه تسهيلات بلندمدت صنعتي در صندوق تا سقف 20 ميليارد تومان، تسهيلات ضمانت نامه از بانك ها، بسته حمايت از صادرات و انتقال فناوري در صندوق از ديگر خدمات در حال انجام است.

** اعطاي بيشترين تسهيلات به حوزه زيست فناوري
سلطاني افزود: بيشترين تسهيلات اعطا شده صندوق با 17 درصد به حوزه زيست فناوري پرداخت شده، همچنين حوزه الكترونيك و ICT آي سي تي با 14 درصد بيشترين دريافت تسهيلات را به خود اختصاص داده اند.
وي همچنين به توزيع جغرافيايي طرح ها اشاره كرد و افزود: سه استان به عنوان استان هاي فعال شناخته شده اند كه بيش از 50 درصد طرح ها را ارائه داده اند و 13 استان با كمتر از 30 طرح به عنوان استان نيمه فعال مطرح شده اند.

** فعاليت هزار و 957 شركت دانش بنيان در كشور
سلطاني افزود: تاكنون در كشور هزار و 957 شركت دانش بنيان در كشور شناخته شده و فعال هستند كه از اين تعداد 60 درصد نوپا، پنج درصد صنعتي و 35 درصد توليدي و طراحي مي باشند.
وي يادآور شد: هزار و 500 طرح به صندوق ارائه شده كه از اين تعداد 400 طرح در دست ارزيابي است و هزار و 100 طرح تعيين تكليف شده اند، يعني 75 درصد طرح ها ارائه شده به صندوق تعيين تكليف شده اند.
سلطاني يادآور شد: از كل طرح هاي بررسي شده كه هزار و 100 طرح است، 660 طرح مصوب شده و 440 طرح در حال اصلاح است.
وي گفت: در صندوق به 660 طرح مصوب، 310 ميليارد تومان پرداخت شده است.
سلطاني يادآور شد: براي مشاركت و سرمايه گذاري و ارائه تسهيلات براي دفاتر كار و نيز ارائه تسهيلات به طرح هاي مصوب، با توجه به افزايش تقاضا به سه هزار و 96 ميليارد تومان مبلغ مورد نياز صندوق تا پايان سال است.
وي گفت: در حال حاضر 60 طرح دانش بنيان مصوب صندوق در مرحله خاتمه فني قرار دارند كه امروز 32 طرح آن رونمايي شد.
وي با اشاره به فرمايش امام خميني (ره) كه 'دست و بازوي كارگر را مي بوسم'، گفت: ما در صندوق نوآوري و شكوفايي پيشاني كارگران فناوري را در شركت هاي دانش بنيان مي بوسيم.
،علمي**9340** 3061**2017