استان قزوين در سومين روز نام نويسي داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان ثبت نام كننده اي نداشت

قزوين-ايرنا- در سومين روز از نام نويسي از داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان، فرمانداري قزوين ثبت نام كننده اي را به خود نديد تا همچنان تعداد داوطلبان اين استان سه نفر باقي بماند.

به گزارش روز شنبه ايرنا، در روز نخست نام نويسي از داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان در استان قزوين دو نفر و در روز دوم نيز يك نفر ثبت نام كرده بودند.
نام نويسي از داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري تا دوم دي ماه ادامه دارد.
استان قزوين در مجلس خبرگان رهبري از دو نماينده برخوردار است.
پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري همزمان با دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي هفتم اسفند ماه امسال برگزار مي شود.
3013/ 6128