داوطلبين انتخابات خبرگان رهبري در استان كرمانشاه به سه نفر رسيد

كرمانشاه - ايرنا - فرماندار كرمانشاه از ثبت نام سه داوطلب نمايندگي مجلس خبرگان رهبري در استان كرمانشاه خبر داد.

فضل الله رنجبر عصر روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در سومين روز از نام نويسي داوطلبان دو نفر به علت آماده نبودن برخي از مداركشان ثبت نام اوليه كردند.
وي اظهار كرد: در اولين روز انتخابات نيز يك نفر در وزارت كشور براي حوزه انتخابيه خبرگان رهبري در استان كرمانشاه ثبت نام قطعي كرده بود.

** شرايط و مدارك مورد نياز داوطلبان مجلس خبرگان رهبري
داوطلبان نمايندگي مجلس خبرگان رهبري شخصاً يا به وسيله نماينده خود كه كتباً معرفي شده باشد، مي توانند تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه - دوم دي ماه 94 - به مدت هفت روز در ساعات اداري به فرمانداري مركز حوزه انتخابيه يا وزارت كشور مراجعه كنند.
خبرگان منتخب مردم بر اساس ماده 3 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري بايد هنگام ثبت نام واجد شرايط زير باشند:
الف – اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي
ب – اجتهاد در حدي كه قدرت استنباط بعضي مسائل فقهي را داشته باشد و بتواند وليّ فقيه واجد شرايط رهبري را تشخيص دهد.
ج – بينش سياسي و اجتماعي و آشنايي با مسائل روز
د – معتقد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران
ﻫ - نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعي
همچنين براساس تبصره يك مرجع تشخيص دارابودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي هستند.
در تبصره 2 نيز تاكيد شده است: افرادي كه رهبر معظم انقلاب – صريحاً و يا ضمناً – اجتهاد آنان را تأييد كرده باشد، از نظر علمي نياز به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان نخواهند داشت.
طبق تبصره 3، ضرورت ندارد كه نمايندگان ساكن يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند.
اين داوطلبان يا نمايندگان خود با معرفي نامه، ضمن تكميل پرسشنامه اعلام داوطلبي در هنگام ثبت نام بايد اصل شناسنامه عكس دار، چهارنسخه از تصوير تمامي صفحات شناسنامه و 12 قطعه عكس 4×6 را ارائه دهند.
انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري همزمان با انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در هفتم اسفند ماه سال جاري برگزار مي شود.
استان كرمانشاه با دو ميليون نفر جمعيت داراي دو نماينده در مجلس خبرگان رهبري است.
8066