50 نقطه پرتصادف در راه هاي استان اصفهان اصلاح شد

اصفهان-ايرنا-مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان گفت: 50 نقطه پرتصادف در راه هاي اين استان با اقدامات زودبازده، اصلاح و ايمن سازي شد.

فرزاد دادخواه روز شنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: 175 نقطه پرتصادف استان تاكنون شناسايي شده كه اصلاح و ايمن سازي آنها نياز به اعتبارات كلان دارد كه با برنامه ريزي و اولويت بندي، اين كار نيز در حال انجام است.
وي بيان كرد: اين نقاط بوسيله نصب علائم راهنمايي و رانندگي، نورپردازي، عريض سازي جاده و ساير اقدامات زودبازده و با اعتبارات و امكانات اداره كل راه و شهرسازي ايمن سازي شده است تا ميزان تصادف هاي جاده اي كه بدليل مشكلات راه اتفاق مي افتد، كاهش يابد.
مدير راهداري اداره كل راه و شهرسازي استان اصفهان با بيان اينكه اصلاح و ايمن سازي بعضي از نقاط پرحادثه نياز به اعتبارات ميلياردي دارد، تصريح كرد: با توجه به محدوديت اعتباري، اصلاح اين نقاط در برنامه هاي سه تا چهار ساله انجام مي شود.
وي با اشاره به اينكه موقعيت جغرافيايي اصفهان باعث افزايش سهم تردد در جاده هاي اين استان شده است، گفت: كاهش تصادفات و ارائه خدمات در راه ها هميشه مورد توجه بوده و با توجه به اينكه در سال هاي اخير با كمبود اعتبار روبرو بوده ايم، خدمات رساني با استفاده از نيروهاي راهداري و توان اداره كل تا حدودي انجام شده است.
دادخواه ادامه داد: با استفاده از نيروهاي راهداري و امكانات اداره كل راه و شهرسازي، اصلاح جاده ها، خدمات رساني به مسافران و مواردي از اين قبيل در ايام مختلف سال انجام شده است تا محدوديت اعتبارات مانع اجراي طرح ها به صورت كامل نشود.
استان اصفهان داراي دو هزار و 791 كيلومتر راه همسنگ و 29 كيلومتر آزادراه است .
ت/مهد/ 6027/7137/3011