اعضاي هيات اجرايي انتخابات در دشت آزادگان تعيين  شدند

اهواز- ايرنا- اعضاي هيات اجرايي انتخابات پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه دشت آزادگان تعيين شدند.

به گزارش ايرنا فرماندار دشت آزادگان روز شنبه در اين ارتباط به خبرنگارايرنا گفت: هشت عضو اصلي و پنج عضو علي البدل در نشست معتمدين هيات اجرايي انتخاب شدند و كار خود را شروع كردند.
جاسم مجيدي پور افزود: در اين نشست آقايان عبدلله ديناروند، محمد بنده ، صادق فريسات ، منصور مشتطي ، محمد عابدي ، حميد ديناروندي ، ابراهيم طاهرزاده و خانم زهرا نگراوي به عنوان اعضاي اصلي و ياسر ساعدي ، احمد كاظمي نيا ، عبدالزهرا بالشي ، سيدكريم نبوي و محمود قادريان به عنوان اعضاي علي البدل هيات اجرايي انتخابات در دشت آزادگان انتخاب شدند.
وي گفت: اعضاي هيات اجرايي پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي قرار است با تشكيل جلساتي در خصوص حوزه هاي انتخاباتي در دشت آزادگان تصميم گيري كنند.
فرماندار دشت آزادگان بر حفظ امانت داري و صيانت از آرا مردم به عنوان حق الناس تاكيد كرد و گفت: آن كس كه رسم امانت داري را به درستي انجام ندهد نخستين خيانت را به خدا و رسولش كرده است و بايد در دنيا و آخرت پاسخگو باشد.
انتخابيه دشت آزادگان و هويزه يك كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي دارد.
كار نام نويسي از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از روز امروز شنبه در سراسر كشور شروع شده و تا چهارم دي ماه ادامه دارد.
استان خوزستان 18نماينده در مجلس شوراي اسلامي و شش نماينده در مجلس خبرگان رهبري دارد.
6065