ثبت نام شش داوطلب مجلس شوراي اسلامي درحوزه انتخابيه خرم آباد

خرم آباد-ايرنا- در نخستين روز از ثبت نام داوطلبان مجلس شوراي اسلامي، شش نفربراي حوزه انتخابيه شهرستان هاي خرم آباد و دروه و چگني ثبت نام كردند.

به گزارش خبرنگار ايرنا روز شنبه چهار نفر داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي با حضور در فرمانداري خرم آباد براي حوزه انتخابيه شهرستان هاي خرم آباد و دوره چگني اقدام به ثبت نام كردند.
همچنين دو داوطلب نمايندگي براي حوزه انتخابيه خرم آباد با مراجعه به وزرات كشوربراي اين حوزه انتخابيه ثبت نام كردند.
شهرستان خرم آباد با جمعيتي بالغ بر 487 هزارو 167نفرشامل شهرهاي خرم آباد، بيرانشهر، زاغه ،سپيددشت و دوره چگني دوكرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي است.
به گزارش خبرنگار ايرنا، دو هزار و 886 صندوق اخذ راي براي جمع آوري آراي مردم استان در دو انتخابات امسال در نظر گرفته شده كه در هر يك از اين انتخابات يكهزار و 443 صندوق براي جمع آوري آرا اختصاص مي يابد.
12 هزار نفر در هيات نظارت و 22 هزار نفر در هياتهاي اجرايي استان فعاليت دارد .
11 حوزه انتخابيه ،9 كرسي مجلس شوراي اسلامي ،دو كرسي مجلس خبرگان در لرستان وجود دارد .
جمعيت استان لرستان بيش از يك ميليون و 700 هزار نفر است .
پنجمين دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي روز هفتم اسفند ماه سال جاري به طور همزمان در سراسر كشور برگزار مي شود.
7273/6001