امكان دريافت پيامك هاي بانكي با قطع پيامك هاي تبليغاتي

اصفهان- ايرنا- مدير مشتركين شركت مخابرات استان اصفهان گفت: امكان دريافت پيامك هاي بانكي با وجود قطع سرويس پيامك هاي تبليغاتي وجود دارد.

به گزارش ايرنا، روابط عمومي شركت مخابرات استان اصفهان روز شنبه به نقل از مسيح محمدي اعلام كرد: با قطع پيامك هاي تبليغاتي، همچنان امكان دريافت پيامك از بانك وجود دارد.
مدير مشتركين و متقاضيان شركت مخابرات اصفهان با اشاره به پيامك هاي ارسالي كه شامل تبليغاتي و ارزش ‌افزوده است، افزود: براي قطع پيامك‌هاي ارزش‌ افزوده‌اي كه توسط مشترك فعال شده، بايد كد غيرفعال سازي را كه در متن سرويس به آن اشاره شده است، به همان سرشماره ارسال كرد.
وي ادامه داد: مشترك تلفن همراه براي قطع پيامك‌هاي تبليغاتي بايد عدد 1 را به سرشماره 8999 ارسال كند.
وي متذكر شد: با قطع پيامك هاي تبليغاتي، مشترك همچنان مي تواند از بانك دريافت پيامك داشته باشد و شماره تلفن 9990 و مراكز امور مشتركين تلفن همراه (اپراتور همراه اول) پاسخگوي سئوال هاي مشتركان است.
مشتركان تلفن همراه اپراتور همراه اول در استان اصفهان بيش از چهار ميليون و ۵۱۸ هزار نفر با ضريب نفوذ ۸۸٫۵ درصد است.
د/6027/3011