دو هزار دانش آموز هرمزگان در طرح سفيران سلامت شركت كردند

بندرعباس- ايرنا - مديركل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: دو هزار و 125دانش آموز دختر مقطع متوسطه دوم از امروز شنبه با آغاز طرح ملي سفيران سلامت كار خود را در مدارس سراسر استان آغاز كردند.

به گزارش ايرنا ، علي كرمپور در مراسم نمادين آغاز اين طرح كه با حضور 561 نفر از دانش آموزان ناحيه يك و دو بندرعباس برگزارشد ، افزود: توجه جدي به شاخص سلامت به عنوان يكي از مهم ترين و اساسي‌ ترين نيازهاي بشري در متن برنامه هاي آموزش و پرورش قرار دارد .
وي بيان داشت: دانش آموزان منتخب فعال در اجراي اين طرح كه به همت معاونت سلامت و مشاركت امور بانوان آموزش و پرورش هرمزگان صورت گرفته به عنوان سفيران سلامت برابر برنامه هاي وزارتي در 8 بخش انجام وظيفه مي كنند.
مديركل آموزش و پرورش هرمزگان اظهاركرد: اين برنامه براساس سند تحول بنيادين به عنوان نقشه راه آموزش و پرورش كشور در حوزه سلامت به عنوان يكي از مهم ترين راهبردهاي نظام تعليم و تربيت اجرايي مي شود كه اهداف آن هدفمند و براساس شاخص هاي تدوين شده دنبال مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه برابر نظر وزارت آموزش و پرورش ارتقاي سلامت در مدارس ، سرمايه ‌گذاري براي نسل‌هاي آينده است، بيان داشت: از آنجايي كه در سند تحول نظام آموزش و پرورش به ارتقاء سلامت دانش ‌آموزان توجه ويژه‌اي شده ، اين طرح با پشتوانه اين سند از اهميت بالايي از نظر اجرا برخوردار است.
كرمپور تاكيد كرد: طبق راهبردهاي سند تحول بنيادين ارتقاي مشاركت بين بخشي و استفاده از همه ظرفيت ها براي اجراي طرح هاي ملي در آموزش و پرورش يك اولويت است كه تفاهم نامه آموزش و پرورش با وزارت بهداشت و درمان شامل افزايش و ارتقاي مفاهيم بهداشتي در كتاب هاي دوره ابتدايي و متوسطه و استفاده از كمك آموزشي است. ك/2
7195/6048