پايان مسابقات سواركاري جام اسب ايراني با معرفي نفرات برتر

تهران - ايرنا - مسابقات سواركاري جام اسب ايراني با حضور 160 سواركار پيگيري و با معرفي نفرات برتر به كار خود پايان داد.

به گزارش ايرنا، مسابقات پرش جام اسب ايراني با حضور صد و شصت سواركار زن و مرد از هشت استان جمعه در باشگاه سواركاري آزمون و در رده هاي مختلف برگزار شد كه در پايان نتايج زير بدست آمد:
** اسب هاي ايراني بالاي 16 سال
مقام اول حسين رضايي با اسب آريا از باشگاه آزمون بدون خطا و زمان 21٫51
مقام دوم نادعلي فرجامي با اسب ارون از باشگاه آرشبذون خطا و زمان 23٫06
مقام سوم مازيار سرشار با اسب سرمد از باشگاه كوهك بدون خطا و زمان 23٫15
** اسب تركمن
مقام اول محمد حاجي يزدي با اسب سرقوش از باشگاه جم بدون خطا و زمان 26٫10
مقام دوم رسيد،حميد رضا حسيني با اسب آرش از باشگاه مقدم بدون خطا و زمان 27٫80
مقام سوم كامران پوررضايي با اسب امارو از باشگاه قويدل گيلان بدون خطا و زمان 27٫90
مقام سوم محمدامين بهشتي با اسب عاليجناب از باشگاه مهرآرا قزوين بدون خطا و با زمان 27٫90
** اسب زايچه ايران
مقام اول يزدان ملاافضل با اسب سهيل از باشگاه ابرش بدون خطا و زمان 16٫69
مقام دوم كوشا جمالي با اسب اسپراتو به از باشگاه سمند بدون خطا و زمان 17٫59
مقام سوم رادين شادمان با اسب افق از باشگاه شادمان اروميه بدون خطا و زمان 17٫72
** اسب هاي پوني
مقام اول سهيل قاسمي با اسب ميتو از باشگاه اكباتان بدون خطا و زمان 20٫51
مقام دوم مينا فرجامي با اسب تارا از باشگاه آرش بدون خطا و زمان 20٫92
مقام سوم امير صدرا بختياري با اسب آمارو از باشگاه قويدل گيلان بدون خطا و زمان 26٫67
ورزشي **9118**9250**1379