17 داوطلب  در اولین روز ثبت نام نامزدهای مجلس شورای اسلامی از اصفهان نام نویسی كردند

اصفهان - ایرنا - فرماندار اصفهان از نام نویسی 17 داوطلب برای شركت دردهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از این حوزه انتخابیه خبر داد.

فضل الله كفیل روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در پایان اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی 17 نفر با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان اصفهان نام نویسی كردند كه از این
داو طلبان 1 نفر مرد و دو نفر خانم هستند.
ثبت نام از نامزدهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز شنبه همزمان با سراسر كشور در فرمانداری اصفهان آغاز شد.
تعداد نمایندگان منتخب استان اصفهان 20 نفر به احتساب یك نفر اقلیت مذهبی ارامنه جنوب است.

*** 10 نفر از اصفهان نامزد مجلس خبرگان شدند
فرماندار اصفهان همچنین درباره نامزدهای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان اصفهان گفت: تا پایان سومین روز ثبت نام نامزدهای مجلس خبرگان 10 تن از حوزه انتخابیه اصفهان نام نویسی كردند.
كفیل افزود: در سومین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان سه نفر در حوزه انتخابیه استان اصفهان نام نویسی كردند كه یك نفر آنها با مراجعه به ستاد برگزاری انتخابات مجلس خبرگان مستقر در وزارت كشور و دو نفر آنها با حضور در فرمانداری اصفهان نام نویسی كردند.
پیش از این نیز تا پایان روز دوم ثبت نام از نامزدهای مجلس خبرگان رهبری هفت تن از حوزه انتخابیه استان اصفهان نام نویسی كرده بودند.
ثبت نام از داوطلبان عضویت در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از صبح روز پنجشنبه 26 آذر در فرمانداری شهرستان اصفهان آغاز شده است.
تعداد نمایندگان استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری پنج تن می باشند.
واجدان شرایط رای دادن در استان اصفهان سه میلیون و 856 هزار و 185 نفر هستند كه بیش از 46 درصد این جمعیت مربوط به شهرستان اصفهان است.
انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استان اصفهان در 15 حوزه انتخابی اصلی و 35 حوزه انتخابی فرعی برگزار خواهد شد.
انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در هفتم اسفندماه سال جاری برگزار می شود.
2093