مراجعه 147 داوطلب انتخابات مجلس خبرگان و 845 داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی

تهران - ایرنا - قائم مقام وزیر كشور گفت: براساس آخرین آمار تا كنون 147 داوطلب برای نام نویسی در انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و 845 داوطلب برای نام نویسی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به وزارت كشور و فرمانداری های حوزه های انتخابیه مراجعه كرده اند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا مستقر در ستاد انتخابات كشور، حسینعلی امیری روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: از تعداد 845 نفر كه برای نام نویسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مراجعه كردند نام نویسی 421 نفر تكمیل و مابقی در حال تكمیل است.
وی ادامه داد: همچنین از تعداد 147 نفری كه برای نام نویسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری مراجعه كرده اند نام نویسی 94 نفر تكمیل و مابقی در حال تكمیل مدارك هستند.
سخنگوی وزارت كشور گفت: با توجه به اینكه امروز نام نویسی همزمان دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را داشتیم شاهد حضور جمعیت زیادی در حوزه های نام نویسی بودیم.
امیری از داوطلبان دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری خواست تا با همراه داشتن مدارك كامل به ستادهای نام نویسی مراجعه كنند تا نام نویسی آنان با سرعت بیشتری انجام شود.
وی ادامه داد: تا كنون جوانترین و مسن ترین فردی كه در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نام نویسی كرده اند 28 ساله و 92 ساله بوده اند.
قائم مقام وزیر كشور همچنین به داوطلبان توصیه كرد نام نویسی را به روزهای پایانی موكول نكنند.
امیری اظهارامیدواری كرد انتخاباتی پرشور و پرشكوه در هفتم اسفندماه سال جاری در سراسر كشور داشته باشیم.
سیام*9254**6084**