نظر يك استاد اخلاق درباره همنشيني با شبكه هاي اجتماعي

تهران - ايرنا - يك استاد اخلاق استفاده از شبكه هاي اجتماعي و اينترنت را درصورتي مفيد دانست كه انسان قادر به كنترل آن بوده و در جهت نشر خوبي ها تلاش كند.

به گزارش روز شنبه گروه فرهنگي ايرنا از حوزه عمليه امام مهدي (عج) آيت الله روح الله قرهي در جلسه اخلاق در مهديه القائم المنتظر(عج) گفت: اگر واقعا مي‌تواني خودت را كنترل كني از اين شبكه ها استفاده كن و بنده با اصل آن مخالف نيستم و اي بسا انسان بتواند از طريق شبكه‌هاي اجتماعي خوبي‌ها را نشر بدهد و مواظبت كند.
وي كه درباره مراقبه از خطورات نفساني و شيطاني سخن مي گفت، افزود: اگر انسان واقعاً نمي‌تواند خودش را كنترل كند، بايد از اين شبكه‌هاي اجتماعي و موبايل و اينترنت بيرون بيايد. چون اين‌ها همنشيني براي انسان مي‌شود كه ناخودآگاه او را به سختي گرفتار مي‌كند.
اين استاد اخلاق افزود: عجيب است گاهي حتّي با آمدن يك سري پيام تبليغاتي در ايميل يا شبكه‌اي كه هستيد، ناخودآگاه مطالبي را به شما القا مي‌كنند كه اين‌جاست كه بايد ببينيد، آيا مي‌توانيد در اين لحظه آن پيام ها را قطع كنيد يا خير؟
قرهي گفت: امام صادق (ع) فرمود كه از يك نگاه ناپاك پرهيز كنيد كه آن يك نگاه، بذر شهوت را در دلت مي كارد و تو را گرفتار و بيچاره مي كند و چنان تو را به زمين مي زند كه نمي‌داني و گاهي همين يك نگاه براي اين كه صاحب دل را به فتنه هايي ببرد كه گرفتارش كند، كافي است.
اين مفسر قران افزود: اين خطورات، دشمن شما هستند كه در مرحله اوّل، خودشان را خوب جلوه مي دهند و مي گويند «ببين لذّت دارد» ولي بعد چنان شما را گرفتار مي كنند كه ديگر نمي توانيد از آن‌ها فرار كنيد. اين كه لفظ دشمن هم بيان مي‌شود؛ يعني اين ها دشمناني هستند كه زمين‌گير و بيچاره‌تان مي كنند و شما را از آن حال انسانيّت، خارج مي كنند.
وي تاكيد كرد: لذا اوّل بايد آن دروازه ورود به اعمال زشت را كه همان خطورات نفساني و شيطاني است، در درون خودت ببندي. روايت شريفه هم همين را بيان مي‌كنند كه فرمودند: انسان، مراقب مكان و زمان و جليس خودش باشد. همان‌طور كه بيان كردم مكان‌هاي مجازي هم به عنوان جليس محسوب مي‌شود و امروزه، موبايل و اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي است كه جليس من و شماست. ببين كجا هستي، اگر واقعاً مي‌تواني خودت را كنترل كني، استفاده كن.
فراهنگ**1003**1569