هواي تبريز و مشهد سالم و چهار كلان شهر در شرايط ناسالم قرار دارد

تهران - ايرنا - مركز كنترل و پايش محيط زيست كشور امروز شنبه اعلام كرد: هواي تبريز و مشهد سالم و كلان شهرهاي تهران، كرج، اصفهان و اهواز در شرايط ناسالم قرار دارد.

به گزارش گروه علمي ايرنا ازمركز كنترل و پايش محيط زيست، براساس آنچه در سايت ماهواره اروپايي Eumetsat مشاهده شده، وضعيت تحليل گرد و غبار از ساعت هشت صبح 27 تا هشت صبح 28 آذر به دليل مشكلات فني سايت امكان پذير نبود.
مجيد آزادي مدير گروه پژوهشي و هواشناسي ديناميك و هم ديدي پژوهشكده هواشناسي و علوم جوي به خبرنگار علمي ايرنا گفت: سرعت كنوني باد در تهران 3 متر بر ثانيه (11 كيلومتر بر ساعت)، ميزان ديد افقي حدود 4 هزار متر و رطوبت نسبي 53 درصد است.
وي اظهار كرد: هواي كنوني تهران غبارآلود با بيشينه دماي 7 و كمينه 3 درجه سانتي گراد در 24 ساعت گذشته اعلام شده است.
آزادي گفت: هواي تهران براي 24 ساعت اول نيمه ابري و غبارآلود، 24 ساعت دوم كمي ابري و غبارآلود به تدريج افزايش ابر و 24 ساعت سوم نيمه ابري و غبار محلي به تدريج وزش باد پيش بيني شده است. دماي كنوني تهران 8 درجه سانتيگراد و جهت باد جنوب غربي است.
علمي 9014**1440