همكاري خيلي خوبي ميان هيات نظارت و اجرايي خراسان جنوبي وجود دارد

بيرجند - ايرنا - استاندار خراسان جنوبي با بيان اينكه همكاري بسيار خوبي بين هيات هاي نظارت و اجرايي در استان وجود دارد، ابراز اميدواري كرد: اين همكاري تا پايان برگزاري انتخابات همراه با خلق حماسه سياسي ديگر در هفتم اسفند 94 ادامه يابد.

به گزارش روزشنبه اداره كل روابط عمومي استانداري خراسان جنوبي، وجه الله خدمتگزار
در بازديد از هيات نظارت بر انتخابات و در جمع تعدادي از اعضاي هيات نظارت و بازرسي انتخابات استان از شروع ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبري از پنجشنبه گذشته خبر داد و افزود: از امروز(نشبه) ثبت نام نامزدهاي مجلس شوراي اسلامي نيز آغاز شد.
وي تاكيد كرد: در بررسي صلاحيت افراد مي بايستي حفظ آبرو و حيثيت افراد به عنوان يك اصل مهم مورد توجه قرار گيرد.
وي به سابقه علمي و فرهنگي مردم خراسان جنوبي اشاره كرد و افزود: مسئولان و دست اندركاران امر در بررسي صلاحيت افراد به گونه اي اقدام كنند تا فرصت حضور همه سلايق سياسي و ارائه خدمت از همه ديدگاه ها براي مردم فراهم شود.
استاندار خراسان جنوبي به تشكيل تمام هيات هاي اجرايي و نظارت در استان اشاره كرد و افزود: قانون مي بايد به عنوان محور و ملاك در تمام فعاليت ها در امر نظارت و اجرا مورد توجه قرار گيرد.
وي با بيان اينكه بايد زمينه حضور همه افراد و واجدان شرايط راي دادن در پاي صندوق هاي راي فراهم شود ، گفت: فرمانداران در شهرستان ها بايد تلاش كنند از ظرفيت بزرگ راي اولي ها در استان به نحو مطلوب استفاده كنند و با ارائه يك برنامه مدون و كاربردي زمينه حضور آنان را در انتخابات پيش رو بيش از پيش فراهم كنند.
وي با بيان اينكه نامزدها و طرفداران آنها تنها به ارائه برنامه ها و ديدگاه هاي كاري خود بپردازند، گفت: آنها بايد از هرگونه فعاليتي كه شائبه تخريب يا تضعيف ساير نامزدها را دارد پرهيز كنند.
استاندار خراسان جنوبي از هيات نظارت و بازرسي انتخابات استان بازديد كرد و از نزديك در جريان روند اقدامات اين هيات قرار گرفت.
خدمتگزار همچنين از فرمانداري بيرجند به عنوان مركز حوزه انتخابيه شهرستان هاي بيرجند ،درميان و خوسف نيز بازديد و در جريان روند امور قرار گرفت.
ثبت نام داوطلبان مجلس شوراي اسلامي از ساعت 8 روزشنبه همزمان در وزارت كشور و فرمانداري‌هاي مراكز حوزه هاي انتخابيه استان آغاز شد و تا جمعه، چهارم دي ماه ادامه دارد.
خراسان جنوبي 750هزار نفر جمعيت دارد، داراي چهار كرسي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي و يك كرسي در مجلس خبرگان رهبري است.
براي جمع آوري آراي مردم اين استان 653شعبه اخذ راي پيش بيني شده است.
2047/