نان ارزاني داريم , قاچاق آرد و نان در برخي مناطق استان اردبيل

اردبيل - ايرنا- مدير كل شركت غله وخدمات بازرگاني استان اردبيل گفت : قيمت نان در استان اردبيل پائين تر از استان هاي همسايه است و اين امر موجب عرضه خارج از شبكه آرد ونان در برخي از مناطق استان مي شود.

به گزارش ايرنا، علي نوبخت روز شنبه در جلسه بررسي وضعيت آرد ونان شهرستان مشگين شهرافزود: در حال حاضر تعداد 2 هزارو يك واحد نانوايي در استان اردبيل مشغول پخت نان مي باشند كه هرماه 11هزارتن آرد سهميه از شركت غله دريافت مي كنند.
وي با بيان اينكه امسال بيش از 515 هزا ر تن گندم مازاد بر نياز از كشاورزان استان خريداري شده بيان كرد: در حال حاضر ظرفيت تمامي سيلوهاي استان اردبيل تكميل شده وگندم توليدي استان به 12استان ديگرنيز درحال ارسال مي باشد.
وي گفت: به دليل فرا رسيدن فصل سرما ترتيبي داده شده تا سهميه آرد سه ماهه آخر سال مناطق صعب العبور وكوهستاني از امروز توزيع شود .
فرماندار مشگين شهر نيز گفت : با هدف جلوگيري از هرگونه مشكلات احتمالي در فصل زمستان تا كنون 35واحد نانوايي اين شهرستان به سوخت دوم تجهيز شده ودو واحد نانوايي چند منظوره نيز در مشگين شهر راه اندازي شده است.
ابراهيم امامي مغايرت 19 هزار نفري تعداد جمعيت اين شهرستان با آمار سرشماري سال 90را از مشكلات اساسي شهرستان در حوزه آرد ونان در زمينه اختصاص آرد خام بيان كرد.
وي اضافه كرد: هرماه بطور ميانگين بيش از 40 تن آرد خام در اختيار جمعيت عشايري شهرستان قرار مي گيرد.
6016/7117