145 هكتار از اراضي باغي ايلام به كشت گل نرگس اختصاص يافته است

ايلام - ايرنا - مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي ايلام گفت:در مجموع و در سال زراعي جاري 145 هكتار از اراضي استان ايلام به زير كشت گل نرگس رفته است.

همايون مظاهري روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: 25 هكتار از اين اراضي براي نخستين بار در سال زراعي جديد به زير كشت گل نرگس رفته و 120 هكتار نيز مروبط به اراضي سال هاي گذشته است.
وي ادامه داد: پيش بيني مي شود از هر هكتار حدود بين 50 تا 70 هزار شاخه گل نرگس برداشت شود.
وي با بيان اينكه استان تهران عمده ترين بازار گل نرگس استان ايلام است، ارزش ريالي هر شاخه گل نرگس در بازار را 150 تومان تخمين زد.
مظاهري با اشاره به اينكه دي و بهمن فصل برداشت اين گل است، يادآورشد: شهرستان هاي دره شهر و آبدانان بيشترين سطح زيركشت گل نرگس را دارا هستند.
گل نرگس داراي پياز هفت ساله است كه نياز به شخم مجدد و هرساله زمين ندارد و زمين هاي با كشت چند ساله قابليت توليد شاخه هاي بيشتر گل نرگس را دارا هستند.
به پيش بيني كارشناسان در صورت مناسب بودن شرايط اب وهواآيي در سال زراعي جاري ميانگين 50 ميليون شاخه گل نرگس از كشاورزان استان برداشت شود.
7172/6034