صدا و سيماي مركز قزوين در دو بخش از برنامه هاي توليدي رتبه هاي اول و سوم را كسب كرد

قزوين-ايرنا- صدا و سيماي مركز قزوين در رقابت با مراكز سي و سه گانه، در دو بخش رتبه هاي اول و سوم را از آن خود ساخت.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي صدا و سيماي مركز قزوين، توليد سيماي اين مركز در ارزيابي هاي ستادي با برنامه ورزشي ـ فرهنگي نشاط توانست رتبه اول كشور را كسب نمايد و در پي كسب اين موفقيت در اجلاس مديران كل مراكز استان ها در اهواز از اين برنامه تجليل به عمل آمد.
همچنين مديريت تامين و پخش صدا و سيماي مركز قزوين در مهندسي جدول پخش سيماي استانها در بين مراكز 33 گانه توانست رتبه سوم را از آن خود كند.
برنامه ورزشي ـ فرهنگي نشاط به تهيه كنندگي حسن ناصري هر هفته به مدت 60 دقيقه از سيماي مركز قزوين پخش مي شود كه به رويدادهاي ورزشي استان مي پردازد.
در مهندسي جدول پخش سيما كه مركز قزوين در اين بخش رتبه سوم را كسب كرد مولفه هايي همچون بومي بودن، حجم برنامه هاي ايراني، پويايي، ريتم برنامه ها و توجه به ذائقه مخاطب از مهمترين معيارهاي ارزيابي بوده است.
6101/ 6128