كرج -ايرنا-رئيس اتاق بازرگاني البرز گفت: به دليل نبود برنامه ريزي مناسب و كم توجهي به عرضه و تقاضا، بازار محوري را به حيطه فراموشي سپرده و صرفاً توليد محور شده ايم كه اين مشكل كشور را با عقب ماندگي از صادرات مواجه كرده است.

رحيم بنا مولايي روز شنبه درنشستي كه به مناسبت هفته پژوهش در دانشكده پزشكي برگزار شد، افزود: شعار زيبا تلاش براي رشد و گسترش صنعت و پويايي اقتصاد را در شرايطي مطرح مي كنيم كه به دليل محروم بودن از بانك اطلاعات نه تنها از تقاضاي بازار جهاني بي خبريم، بلكه از نيازهاي داخلي به انواع محصولات توليدي نيز اطلاع كافي نداريم.
وي در بخش ديگر اظهاراتش به توقع صنعت از مراكز آموزش عالي اشاره كرد و گفت: دانشگاه هاي ما براي تربيت نيروي انساني كاردان و كارشناس مورد نياز بخش صنعت برنامه ريزي اصولي ندارند و عمدتاً فارغ التحصيلاني را به جامعه تحويل مي دهند كه در بخش صنعت نياز به آنها نيست.
** ضرورت تربيت نيروي انساني مورد نياز صنعت
بنامولايي خاطرنشان كرد: هم اكنون كه در آستانه لغو تحريم ها قرار گرفته ايم هياتهاي متعدد تجاري براي سرمايه گذاري و مشاركت راهي ايران شده اند، از دانشگاهها انتظار مي رود با برنامه ريزي صحيح نيروي مورد نياز صنعت را به ويژه در رشته هاي صادرات و بازاريابي تربيت كنند.
رييس پارلمان بخش خصوصي استان البرز همچنين سياست دولت تدبير و اميد در خصوص حمايت از صنعت در جهت تحول در اقتصاد را حركتي در خور توجه عنوان كرد و افزود: موفقيت در اين زمينه بهره گيري دولتمردان از نظرات و ديدگاههاي كارشناسان بخش خصوصي را مي طلبد.
وي ضرورت رابطه نزديك بين پژوهشگران پارك علم و فناوري با دست اندركاران صنعت كشور را حركتي موثر در جهت تحقق رهنمود مقام معظم رهبري در زمينه اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: علم اقتصاد بدون تجربه و عمل نتيجه در حد انتظار را در بر نخواهد داشت.
اولويت تشكيل مراكز تصميم سازي به جاي مراكز تصميم گيري
بنا مولايي اضافه كرد: تحول در اقتصاد كشور نيازمند آن است كه دولت زير ساخت هاي لازم را فراهم و در پي آن بخش خصوصي وظيفه خطير اجراي برنامه هاي اقتصادي را به عهده گيرد.
رييس اتاق بازرگاني البرز با اشاره به مراكز متعدد تصميم گيري گفت: ما اكنون در شرايطي قرار گرفته ايم كه به جاي تصميم گيري بايد مراكز تصميم سازي ايجاد كنيم تا ضمن رفع انبوه مشكلات بخش صنعت ، راه را براي توسعه اقتصادي فراهم نمايم.
وي ادامه داد: بايد افراد دانشمند، كارشناس و صاحب نظر در بخش صنعت مشكلات را حلاجي كنند و تصميمات لازم را براي شكوفايي صنعت كشور در بلند مدت ارايه دهند تا به مرحله اجرا در آيد.
7411/1535