استاندار سمنان: بايد از بستر رسانه ها براي بيان عملكردها استفاده شود

سمنان- ايرنا- استاندار سمنان گفت: بايد از امكانات و بسترهاي مناسب مطبوعات و رسانه هاي گروهي بنحو احسن براي بيان عملكردها ودستاوردها استفاده كرد.

به گزارش ايرنا ، محمدرضا خباز روز شنبه در ديدار با اعضاي هيات مديره خانه مطبوعات استان سمنان ، افزود: خبرنگاران حرفها و مطالب و عملكردمسوولان را به گوش مردم مي رسانند و لذا خبرنگاران هم بايد از خبرنگاران استقبال كنند .
دكتر خباز افزود: فعاليت اعضاي خانه مطبوعات وكليه خبرنگاران كار ارزشمندي است كه همه دستگاهها و مديران بايد از اين بستر استفاده كرده و نبايد در اين عرصه كم كاري كنند.
استاندار سمنان با بيان اينكه، تا انديشه و فكر توسعه در جامعه نقش نبندد، توسعه عملا اتفاق نمي افتذ ، افزود: شفافيت يكي از اصول كار براي توسعه بوده نبايد هيچگونه مخفي كاري انجام شود.
وي افزود: آنها كه به دنبال منافع خاصي هستند همواره آب را گل آلود مي كنند چون منافع در عدم شفافيت برنامه ها است .
دكتر خباز با ذكر اينكه، حضرت امام راحل همواره براي بيان عملكردها تاكيد داشتند، افزود: بايد زمينه اطلاع رساني با كمك خبرنگاران مطبوعات و رسانه هاي گروهي فراهم شود.
وي با بيان خدمات دولت تدبير و اميد در بخش سلامت و درمان مردم بر اطلاع رساني مناسب اين خدمات و دستاوردها به مردم براي آگاهي آنان تاكيد كرد .
استاندار سمنان همچنين بر حل مسائل و مشكلات خبرنگاران براي تلاش بيشتر آنان در عرصه آگاهي بخشي در استان تاكيد كرد و افزود: فضاي نشريات و علاقمندي مردم به مطبوعات در استان خوب است كه بايد در اين زمينه توسعه بيشتري داده شود.
در اين نشست دكتر كواكبيان رئيس خانه مطبوعات استان گزارشي از فعاليتها و اقدامات و مسائل و مشكلات خانه مطبوعات را ارائه نمود.
همچنين اعضاي خانه مطبوعات مطالبي را در خصوص مباحث خبرنگاران و عرصه رسانه اي استان ارائه كردند .
6167