برنامه جامع اقتصاد مقاومتي استان اردبيل تدوين شود

اردبيل - ايرنا - استاندار اردبيل بر لزوم تدوين برنامه جامع اقتصاد مقاومتي اين استان توسط دستگاه هاي مختلف تاكيد كرد.

به گزارش ايرنا ، مجيد خدابخش روز شنبه در جلسه ستاد مقاومتي استان اردبيل گفت: دستگاه هاي اجرايي فارغ از برنامه هاي روزمره بايد برنامه هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي خود را به ترتيب در جلسه هاي ستاد ارائه كنند تا برنامه جامعي تدوين شده و توسعه استان چارچوبي مشخص پيدا كند.
وي افزود: در 24 بند سياست اقتصاد مقاومتي 9 بند سياست هاي ملي را هدف قرار داده ، 15 بند به مسائل استان ها اختصاص يافته و هر يك با مسووليت هاي يك يا چند دستگاه مرتبط است از جمله بحث صنايع دانش بنيان كه در صورت اجرايي شدن مي توان كارهاي بزرگي در اين زمينه انجام داد.
استاندار اردبيل بيان كرد: صنايع دانش بنيان ، بالا بردن ظرفيت هاي بخش كشاورزي ، رعايت استانداردها ، منطقه ويژه تجاري و اقتصادي از ديگر مواردي هستند كه در اقتصاد مقاومتي بر آنها تاكيد شده و در برش استاني هم بايد برنامه اي براي اين موارد بدون اعمال سليقه تهيه كنيم.
او اضافه كرد: پيش تر كارهايي پراكنده مانند كشت زعفران آغاز شده اما اين فعاليت ها بايد به صورت منسجم در چارچوب صنايع دانش بنيان مديريت شود ، دانش بنيان شاه بيت اقتصاد مقاومتي است و بايد به آن توجه ويژه اي داشته باشيم.
خدابخش گفت: برخي مواقع برنامه اي خوب است اما پشتيباني نمي شود اما دولت اين بار در قالب صندوق نوآوري و شكوفايي از فعاليت هاي دانش بنيان حمايت مي كند و استان اردبيل بايد از اين فرصت بي مانند بهره برداري كند.
او افزود: تمام موارد مورد نياز براي جهش اقتصادي استان اردبيل فراهم است و تنها بايد كمك كنيم تا ايده ها به محصول تبديل شوند كه البته اين امر بايد با نيم نگاهي به بازار ، نياز و استاندارد كشورهاي هدف صادرات همچون روسيه باشد.
استاندار اردبيل بيان كرد: به رغم محدوديت هاي مالي در دولت تدبير و اميد يك ميليارد دلار براي تبديل زمين هاي كشاورزي ديم استان به آبي اختصاص يافته كه با تركيب آب كافي و زمين مناسب در منطقه مغان، فضا براي ايجاد گلخانه ها و كشت و صنعت هاي نوين فراهم است.
او تاكيد كرد: همه اينها ظرفيت هايي هستند كه بايد به نوبه خود در تحقق آنها نقش آفريني كنيم و در برابر تلاطم هاي سياسي بيمه شويم اما كيفيت و استاندارد حرف اول را مي زند.
خدابخش گفت: توجه به استاندارد ، توليد با كيفيت ، بسته بندي، بازاريابي، فروش و بها مواردي مهم در رقابت با توليد هاي مشابه هستند كه بايد پيش از هر فعاليت اقتصادي در نظر گرفته شود.
8123/6018