افزايش نشاط اجتماعي با شنيدن حرفهاي منتقد و مخالف در دانشگاه مسير مي شود

سمنان - ايرنا - استاندار سمنان گفت : بايد زمينه شنيدن حرفهاي مختلف و منتقد و مخالف را در فضاي دانشگاهي فراهم كرد تا رشد و نشاط اجتماعي در دانشگاه ها افزايش يابد.

محمدرضا خباز روز شنبه در جمع رؤساي دانشگاه هاي اين استان افزود گفت: براي هر دو جناح سياسي نبايد محدوديت ايجاد گردد و ايجاد محدوديت ضرر دارد، بايد فضاي نقد و استدلال هاي قوي طرفين شنيده شود آن وقت دانشجويان به رشد و بالندگي مي رسند.
وي اظهار داشت : دانشجويان به دنبال دانستن همه نظريات هستند و ما بايد اين فضا را ايجاد كنيم و در اين رابطه پس از موافقت شوراي تامين استان ، برگزاري نشست هاي سياسي در دانشگاه هيچگونه محدوديتي ندارد و با نظارت استانداري و دانشگاه اجراي سخنراني ها را بنحو مطلوب انجام شود.
استاندار سمنان تصريح كرد : در رابطه با سياسي بودن دانشگاه ها اين يك اصل است كه در دانشگاه ها نمي شود اين امر سياسي بودن دانشگاه ها را گرفت و معنا ندارد براي حضور كسي در دانشگاه تصميم بگيريم چه كسي بيايد و چه كسي نيايد تمام كساني كه محكوميت قضايي ندارند مي توانند براي دانشجويان سخنراني كنند.
وي ادامه داد : رمز موفقيت مديران پيوند مديران با مراكز دانشگاهي است اگر اين گونه نباشد به روزمرگي مي افتيم بنابراين بايد مسئولان و مديران با دانشگاه ها ارتباط داشته باشند و برنامه هاي كارشناسي در استان براي توسعه از دانشگاه ها گرفته مي شود.
خباز با تاكيد بر ضرورت بازنگري رشته ها گفت : آيا تمام رشته ها مورد نياز است و عده زيادي در يك رشته در مقاطع تحصيلي حضوردارند و در آينده براي جذب آن ها مشكل داريم بايد به دنبال رشته هايي كه كاريابي و زمينه اشتغال در جامعه دارد بيشتر رفت.
نماينده عالي دولت در استان سمنان ادامه داد : تمام تفاهم نامه ها و موافقت نامه هاي استاندار قبلي با دانشگاهها را ادامه مي دهيم هر چند بايد نحوه اجراي تفاهم نامه مورد ارزيابي قرار گيرد تا نكات مثبت و منفي مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .
استاندار سمنان ادامه داد: اگر ائمه اطهار(س) اجازه نمي دادند تا مخالفين حرفشان را بزنند امروز دستمان از استدلالهاي قوي خالي بود و در آن زمان هر ايرادي مي گرفتند ائمه اطهار (س) پاسخ منطقي دادند و اين پاسخ ها براي ما برهان و استدلال قوي هستند.
وي تصريح كرد : بايد دانشگاهيان يك مجموعه هم افزايي داشته باشند و زمينه استفاده از امكانات يكديگر را ايجاد كنند. استاندار سمنان اضافه كرد : بايد به جامعه و افراد اعتماد داشت خصوصا جوانان كه امام راحل براي پيروزي انقلاب اسلامي به جوانان اعتماد نمود.
وي ادامه داد: مجموعه دانشگاهي يا منتخبين دانشگاهي جلسات مشورتي داشته باشند براي ارائه طرح هاي مناسب به خصوص بحث اشتغال ارائه طرح شود از هر فكر و انديشه اي كه از سوي دانشگاه ها براي توسعه و رشد و شكوفايي استان و مباحث مختلفي كه براي استان ضروري است استقبال مي شود.
وي گفت كه استانداري اين آمادگي را دارد كه از فكر و انديشه دانشگاهيان بهره بگيرد.
6026/