مشاركت مدارس خراسان رضوي در طرح همياران سبز

مشهد- ايرنا- مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي گفت: 200 مدرسه در سطح اين استان در طرح همياران سبز مشاركت دارند.

سيد جواد حسيني روز شنبه در همايش تقدير از مديران و همياران سبز در مشهد افزود: با اجراي اين طرح در مدارس از ظرفيت ميليوني معلمان و دانش‌آموزان براي حراست از فضاي سبز و درختان سطح شهر و توسعه فضاي سبز استفاده مي شود.
وي گفت: با اجراي اين طرح و مشاركت دانش آموزان در توسعه و نگهداري فضاي سبز به نوعي در بين خانواده ها و جامعه نيز اين فرهنگ سازي خود به خود عملياتي مي شود.
مديركل آموزش و پرورش خراسان رضوي با اشاره به ايجاد دبيرخانه‌هاي مشترك در مدارس با همكاري شهرداري مشهد و ادار كل حفاظت محيط زيست افزود: تا كنون 94 آموزشگاه در سطح اين استان به عنوان دبيرخانه‌ فعاليتهاي مشترك زيست محيطي بين آموزش و پرورش، شهرداري و محيط زيست انتخاب شده اند.
وي اهداي گلهاي پاييزي و فصلي به مدارس در آغاز سال تحصيلي، تهيه و توزيع كتاب و بروشورهاي آموزشي براي دانش‌آموزان، انجام بازديدهاي رايگان از باغ گياهشناسي و گلها را از اقدامات شهرداري مشهد در چارچوب اجراي اين طرح برشمرد.
مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري مشهد نيز در اين همايش گفت: طرح تشويق مدارس در جهت حفظ و گسترش فضاي سبز به صورت مشاركتي شش سال پيش با هدف محيط زيست سالم و پاك آغاز شد.
حميدرضا سلامي افزود: در اين راستا شهرداري مشهد تمامي هزينه‌هاي مربوط به آبياري درختان و گلهاي به مدارس مجري طرح ارائه مي كند.
وي ادامه داد: هر يك از دانش‌آموزان مي توانند سفيران فضاي سبز باشند لذا آموزشهاي مربوط به توسعه و حفظ فضاي سبز بايد در كنار سرفصلهاي آموزشي در مدارس نهادينه شود.
مساحت فضاي سبز مشهد سه هزار و 400 هكتار و سرانه فضاي سبز اين كلانشهر براي هر شهروند 12 مترمربع است.
خراسان رضوي داراي هفت هزار و 500 مدرسه با يك ميليون و 200 هزار دانش آموز دارد.
7505/1858