استاندار سمنان:مشاركت مردم در توسعه يسيار مهم است

سمنان- ايرنا- استاندار سمنان ،نقش مشاركت و حضور مردم را در دستيابي به توسعه و پيشرفت جامعه بسيار مهم برشمرد و گفت: اگر قرار است در جائي توسعه اي اتفاق بيافتد مردم بايد پاي كار باشند و توسعه پايدار و متوازن بوسيله مردم محقق مي شود.

به گزار ايرنا ، محمدرضا خباز روز شنبه در ديدار با اعضاي بنياد مردمي توسعه شهرستان سمنان با نقدير از برنامه ها و تلاشهاي بنياد توسعه مردمي سمنان نقش اين بنياد را براي توسعه و رونق شهرستان سمنان مهم برشمرد و افزود : همفكري توأم با نظريه علمي و كارشناسي شده بسيار مهم است .
وي افزود : خروجي بنياد مردمي توسعه سمنان بايد برگرفته از نظر و نگاه نخبگان و شخصيتهاي مختلف باشد و در اين زمينه براي برنامه ريزي توسعه اي از نخبگان استفاده شود.
استاندار سمنان همچنين در اين جلسه وجود امنيت مناسب در استان را يكي از ويژگيهاي مهم استان برشمرد و افزود : جذب سرريز جمعيت تهران با برقي نمودن قطار تهران به سمنان كه طول مسافت را كم مي كند ميسر است .
در اين جلسه دكتر كواكبيان رئيس هيات مديره اين بنياد گزارشي از برنامه ها و فعاليت هاي مختلف بنياد توسعه مردمي شهرستان سمنان را ارائه نمود و اعضاء مطالبي در خصوص مشكلات و طرحهاي توسعه اي سمنان را بيان كردند.
6167