همايش آينده نگاري تمدن نوين اسلامي در دانشگاه امام خميني(ره) برگزار مي شود

قزوين-ايرنا- همزمان با برگزاري اولين هفته علمي تمدن نوين اسلامي، همايش آينده نگاري تمدن نوين اسلامي در دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) برگزار مي شود.

رييس پژوهشكده آينده پژوهي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: برگزاري هفته علمي تمدن نوين اسلامي برنامه اي است كه با مشاركت دانشگاه ها و مراكز پژوهشي مختلف در سراسر كشور برگزار مي شود و مركز پژوهشي آينده پژوهي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) نيز مسووليت كميسيون آينده پژوهي و آينده نگاري تمدن نوين اسلامي را در اين هفته بر عهده دارد.
دكتر حاكم قاسمي افزود: اين مركز در چارچوب مسووليت ها و ماموريت هايي كه به عنوان مسوول كميسيون آينده نگاري و آينده پژوهي برعهده دارد تاكنون سه پيش نشست برگزار كرده و همايش آينده نگاري تمدن نوين اسلامي را نيز در روز 30 آذر برگزار مي كند.
قاسمي ادامه داد: از بين 80 مقاله علمي كه به دبيرخانه هفته علمي تمدن نوين اسلامي ارسال شده است هشت مقاله منتخب در همايش آينده نگاري تمدن نوين اسلامي ارايه مي شود و بقيه نيز در قالب مجموعه مقالات منتشر مي شود.
وي گفت: براي ساختن و شكل دادن تمدن نوين اسلامي آينده پژوهي تمدن نوين اسلامي در جهت شناخت آينده تمدني و تاثيرگذاري بر آن به عنوان تمدن مطلوب ضروري است و با اين ديدگاه بود كه پژوهشكده آينده پژوهي دانشگاه نيز پيشنهاد تشكيل كميسيون آينده ‌پژوهي و آينده نگاري تمدن اسلامي را به دبيرخانه نخستين هفته علمي تمدن نوين اسلامي ارايه شد و خوشبختانه مورد موافقت و تصويب قرار گرفت.
قاسمي درباره برنامه‌ها و اهداف كميسيون آينده ‌پژوهي و آينده نگاري تمدن نوين اسلامي خاطرنشان كرد: در اين جهت بررسي كلان روندها، پيش رانها و بازدارنده هاي تاثيرگذار بر فرايند شكل گيري تمدن نوين اسلامي از يكسو و پشتيباني از تلاش هايي كه در جهت ارايه و طراحي برنامه، نقشه راه، و سناريو با هدف تاثيرگذاري و پيش بيني آينده براي دستيابي به تمدن نوين اسلامي صورت مي گيرد از سوي ديگر از اهداف اين كميسيون است.
وي افزود: بهر شكل اين كار فعاليتي علمي است كه اهداف و برنامه ها هم متناسب با آن تنظيم شده است و ما براي تحقق اهداف كميسيون اولين برنامه اي كه داشتيم اين بود كه اساتيد و صاحب نظران مرتبط با مباحث كمسيون را شناسايي و مشاركت آنها را در برنامه جذب كنيم كه در اين جهت با تعداد زيادي از آنها تماس و مذاكره صورت گرفت.
قاسمي با اشاره به خلاصه‌اي از عملكرد كميسيون آينده ‌پژوهي و آينده نگاري تمدن اسلامي گفت: سه نشست تخصصي با عناوين آينده نگري؛ فرهنگ و تمدن اسلامي و حكمراني مطلوب در فرهنگ و تمدن نوين اسلامي و شناخت متقابل و آينده تعامل تمدنها در سه هفته مانده به هفته علمي تمدن نوين اسلامي برنامه ريزي و اجرا شد كه در هريك از اين نشستها يكي از صاحب نظران با موضوعي مشخص سخنراني كردند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) ادامه داد: برگزاري نشست ها و ارايه مباحث علمي در معرفي تمدن نوين اسلامي مي تواند تبليغات و تلاشهايي را كه در جهت اسلام هراسي و تخريب تمدن اسلامي صورت مي گيرد خنثي و بي اثر كند.
رييس پژوهشكده آينده پژوهي دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) افزود: البته همايش ها و برنامه هاي ما در سطح داخلي ارايه مي شود و برد بيروني آن محدود است، در حاليكه موضوع اسلام هراسي در فضا و محيط بين المللي و در كشورهاي ديگر نيز پيگيري مي شود بنابر اين اگر بخواهيم تاثيرگذاري بر محيط بيروني و خارجي هم محقق شود بايد امكان و ابزار آن را با برگزاري همايش هاي بين المللي و يا ترجمه مطالب ارزشمند صاحبنظران ايراني به زبان هاي ديگر در فضاي مجازي و يا بصورت مكتوب فراهم كنيم.
7388/ 6128