تانكر عراقي در آزاد راه انديمشك - پل زال در آتش سوخت

دزفول - ايرنا -يكدستگاه تانكر عراقي حامل سوخت كه در آزاد راه انديمشك - پل زال در استان خوزستان در حركت بود پس از واژگوني آتش گرفت.

فرماندار شهرستان انديمشك جمعه به خبرنگار ايرنا گفت:اين حادثه ساعت 22:30 دقيقه جمعه شب در 30 كيلومتري انديمشك و در محدوده شهر حسينيه مركز بخش الوار گرمسيري رخ داد.
حميدرضا گودرزي با بيان اينكه بي احتياطي راننده تانكر علت اين حادثه بوده است افزود:تانكر عراقي كه حامل مواد نفتي بوده بر اثر آتش سوزي به طور كامل در شعله هاي آتش سوخت.
وي افزود:راننده تانكر قبل از شعله ور شدن آتش از داخل كابين خارج شده و اين حادثه مصدومي نداشت.
در پي اين حادثه ماموران آتش نشاني و ساير دستگاههاي امدادي شهرستان انديمشك در محل حضور يافته و آتش را مهار كردند.
در پي اين حادثه تردد در مسير آزاد راه انديمشك - پل زال براي ساعتي مختل شد كه با بازگشايي مسير تردد در اين جاده ترانزيتي به حالت عادي بازگشت.
روزانه بيش از يكهزار دستگاه تانكر عراقي در جاده هاي ترانزيتي استان خوزستان در تردد مي باشند.
تاكنون چندين حادثه واژگوني و آتش سوزي براي تانكر هاي عراقي حامل سوخت در جاده هاي استان خوزستان رخ داده است.
6068/7281