استاد دانشگاه عراق : غرب تلاش مي كند اخلاق اسلامي را خدشه دار كند

سبزوار - ايرنا - استاد تاريخ دانشگاه كوفه عراق يكي از مهمترين ابعاد حكومت سربداران را اخلاق مداري سران و حاكمان اين نهضت تاريخي دانست و گفت: اخلاق از مهمترين ويژگي هاي مسلمانان است و امروز شاهد هستيم كه غرب سعي دارد اخلاق اسلامي را خدشه دار كند.

به گزارش ايرنا ، دكتر عمار نصار جمعه شب در حاشيه برگزاري كنگره بزرگداشت قيام سربداران در جمع خبرنگاران با بيان اينكه امروز نيازمند ترويج اخلاق اسلامي در بين ساير ملت هاي مسلمان و غير مسلمان هستيم ، گفت : حتي كساني كه در تاريخ سعي دارند تا حركت سربداران را ضعيف جلوه دهند به ابعاد مهم اخلاقي اين قيام و نهضت توجه ويژه اي داشتند.
استاد تاريخ دانشگاه كوفه عراق گفت : امروز بايد صفت هاي مهمي مانند اخلاق مداري در جهان اسلام مورد توجه جدي باشد.
وي با اشاره به اينكه تفكر حاكم بر قيام سربداران در اتحاد جهان اسلام موثر است ،گفت: اسلام آيين مهرباني و صلح است و مذهب شيعه به اين دو عنصر زيبا آراسته شده است.
استاد تاريخ دانشگاه كوفه عراق با بيان اينكه امروز مهرباني و صلح در نوع حكومت جمهوري اسلامي ايران مشاهده مي شود ، يادآورشد: در جمهوري اسلامي ايران همه مذاهب اسلامي و غير اسلامي داراي آزادي بيان و انديشه هستند و اين مهمترين خصيصه يك نظام اسلامي است.
وي بابيان اينكه سربداران نخستين بذر هاي تشكيل حكومت ولايت فقيه را در جهان اسلام كاشتند گفت : حكومت سربداران به عنوان نخستين حكومت شيعي دو قرن زودتر از حكومت صفويان در ايران تاسيس شد و آنها در نخستين گام هاي خود از فقيه دوران خود يعني شهيد اول خواستند تا رساله اي فقهي را براي آنان تهيه كند.
اين استاد دانشگاه افزود: عملكرد حكومت سربداران نشان مي دهد كه آنها قصد داشتند تا حكومت را با نظرات فقيهي عادل اداره كنند .
كنگره بين المللي سربداران از صبح روز پنجشنبه به مدت روز در دانشگاه حكيم سبزواري برگزار شد.
جمعي از ميهمانان اين كنگره از كشورهاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي بودند .
نهضت سربداران حركت مردمي و آزاديبخش شيعيان خراسان در قرن هشتم هجري و در پي 120 سال چيرگي قوم تاتار و مغول بر ايران و بسياري از مناطق آسيا، از 'باشتين' در منطقه تاريخي سبزوار عليه ستم بيگانگان مغول آغاز شد.
سربداران در اين چارچوب موفق به تصرف سبزوار در سال 738 هجري و تشكيل حكومت مستقل و مردمي شيعه به مدت حدود 50 سال به پايتختي سبزوار و تثبيت اعتقادات و باورهاي شيعيان دوازده امامي براي دورانهاي بعد در اين بخش از ايران شدند كه دامنه حكومت آنان تا مازندران و گرگان توسعه يافت.
قيام سربداران از آن جهت در تاريخ ايران اهميت دارد كه پس از خود سبب شورش و ايستادگي مردم در برابر حكومت مغول شد. برخي از مورخان استقرار دولت مرعشيان در مازندران را از بارزترين پيامدهاي حكومت سربداران مي دانند.
امراي سربداران در مدت كوتاه حكومت خود دست به آباداني زده و توانستند تا حد زيادي ويرانگري هاي مغولان را جبران كنند. آنان در پي ارتقاي زندگي روستاييان و طبقه محروم بودند و به نوعي مساوات در تقسيم عوايد و ثروت عمومي اعتقاد داشتند.
اين نهضت بخاطر شعار فعالان آن مبني بر اينكه 'اگر توفيق يابيم دفع ظلم ظالمان كرده باشيم وگرنه سر خود را بر دار ببينيم كه ديگر تحمل تعدي و ظلم نداريم' با عنوان قيام سربداران معروف و در تاريخ ايران زمين ماندگار شد.
سبزوار در 237 كيلومتري غرب مشهد مقدس قرار دارد.
8144/7499/1211 ** شبد ** 1095