هيات اجرايي انتخابات گچساران تشكيل شد

ياسوج- ايرنا- هيات اجرايي ستاد انتخابات پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در گچساران تشكيل شد.

فرماندار گچساران جمعه شب در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: صورتجلسه هيات اجرايي ستاد انتخابات گچساران امشب به امضاي هيات هاي اجرايي و نظارت رسيد.
عبدالرحيم رحيمي اظهار كرد: فرمانداري گچساران طبق برنامه تعدادي معتمد محلي براي تعيين هيات اجرايي معرفي كرد كه در نهايت 30 نفر تاييد صلاحيت شدند كه هيات اجرايي انتخابات از ميان اين افراد برگزيده شود.
وي افزود: پس از تاييد صلاحيت معتمدين محلي، اما تعدادي از معتمدين روز پنجشنبه در جلسه تعيين هيات اجرايي ستاد انتخابات شهرستان شركت نكردند كه اين امر به دليل از اكثريت افتادن هيات معتمدين، تركيب تعيين هيات اجرايي را دچار مشكل كرده بود.
وي تصريح كرد: پس از تبادل نظر ستاد انتخابات و هيات نطارت استان و شهرستان سرانجام مشكل تشكيل هيات اجرايي شهرستان گچساران برطرف شد.
وي گفت: هيات اجرايي ستاد انتخابات داراي هشت عضو اصلي ،پنج عضو علي البدل و سه عضو ثابت رئيس ثبت احوال شهرستان ، يك عضو شوراي شهرستان و فرماندار است.
وي اظهار كرد : هيات اجرايي ستاد انتخابات برگزاري انتخاباتي پرشور، سالم و قانونمند همراه با صيانت از آراي مردم را در سرلوحه كارخود قرار داده است.
از حوزه انتخابيه گچساران و باشت با 140هزار نفر جمعيت يك نماينده راهي مجلس شوراي اسلامي خواهد شد.
6162