دیوار مهربانی در بروجرد دیواری برای مهربانان و مهرجویان

بروجرد - ایرنا - مردم نیكوكار بروجرد در اقدامی خداپسندانه مكانی با عنوان دیوار مهربانی با هدف تامین لباس برای افراد بی بضاعت راه اندازی كردند.

به گزارش ایرنا در این عمل انسان دوستانه مردم خیر و نیكوكار بروجردی پوشاك نو و اضافی خود را بر چوب لباسی های دیوار مهربانی در خیابان تختی جنب پاساژ نیلوفر آویزان می كنند.
بر روی این دیوار كه از سوی جوانان همیار مهربان بروجرد طراحی شده شعار 'نیاز داری بردار نیاز نداری بذار' به چشم می خورد تا نیك اندیشان به كمك تشویق شوند و افراد بی بضاعت نیز در صورت نیاز از لباس های نصب شده بر روی دیوار مهربانی استفاده كنند.
این كار ابتكاری پیش از این نیز در چند شهر دیگر كشور اجرا شده است.
امید است این اقدام خداپسندانه بتواند در سرمای زمستان دل های كودكان فراوانی را كه در آرزوی البسه گرم هستند، شاد كند.
شهرستان بروجرد دارای حدود 20 هزار خانواده تحت پوشش كمیته امداد و بهزیستی است.
6052/3022