470صندوق اخذ راي براي شهرستان بابل در نظر گرفته شده است

ساري-ايرنا- فرماندار بابل گفت: 470 صندوق اخذ راي براي پنجمين دوره مجلس خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در هفتم اسفندماه جاري درشهرستان بابل در نظر گرفته شده است.

محمد تقي عباسپور روز جمعه بيان داشت: اين تعداد از صندوق هاي اخذ راي به صورت ثابت و سيار براي شش بخش اعم از بندپي شرقي، بندپي غربي، بابلكنار، لاله آباد، گتاب و نيز بخش مركزي بابل در نظر گرفته شده است.
وي افزود: براي همه اين بخش ها نيز اعضاي هيات اجرايي تعيين شده است.
وي در ادامه بيان داشت: براساس سرشماري سال 90 شهرستان بابل داراي 520 هزار نفر جمعيت مي باشد كه از اين تعداد 260 هزار آن واجد شرايط اخذ راي در پنجمين دوره انتخابات خبرگان رهبري و دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه جاري مي باشند.
وي بابيان اينكه ثبت نام داوطلبان انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از ساعت 8 صبح فردا شنبه آغاز مي شود و تا چهارم دي ادامه خواهد داشت؛ افزود: داوطلبان انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي توانند براي ثبت نام در رقابت انتخاباتي مجلس دهم در مهلت تعيين شده با همراه داشتن مدارك مورد نياز به مراكز حوزه هاي انتخابيه مراجعه كنند .
فرماندار بابل اظهارداشت: داوطلبان مجلس شوراي اسلامي با همراه داشتن اصل كارت ملي و سه نسخه تصوير آن، اصل شناسنامه عكسدار و سه نسخه تصوير كليه صفحات آن ، عكس جديد 4*3 ده قطعه با زمينه روشن ، اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي و يا مدرك معادل معتبر ، اصل و تصوير گواهي رسمي مبني بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفاي موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و اصل و تصوير برگ پايان خدمت وظيفه عمومي و يا مدركي معتبر دال بر روشن بودن وضعيت مشموليت خدمت وظيفه عمومي به فرمانداري شهرستان مراجعه كنند .
شهرستان بابل داراي دو كرسي براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي باشد.
7328/6097