كنگره بين المللي سربداران در سبزوار به كار خود پايان داد

سبزوار - ايرنا - كنگره بين المللي سربداران جمعه شب با قرائت قطعنامه اي در شهرستان سبزوار به كار خود پايان داد .

به گزارش ايرنا، در مراسم پاياني اين كنگره كه جمعي از انديشمندان،محققان، پژوهشگران ، مسئولان و ميهماناني از كشورهاي مختلف حضور داشتند قطعنامه كنگره بين‌المللي هفتصدمين سالگرد نهضت سربداران قرائت گرديد.
در اين قطعنامه آمده است : شركت كنندگان محقق و دانشمند در كنگره مصرّند تا نشان عالي سربداران كه به وجه شايسته طراحي شده است ضمن حفظ و ثبت ملي آن به نام دانشگاه حكيم سبزواري همه ساله به انديشمندان و آزادگان و نيز بزرگاني كه در توسعه اين خطّه همت مي گمارند توسط دانشگاه حكيم سبزواري اعطا شود.
شركت كنندگان ضمن تقدير ويژه از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين استقبال از پيشنهاد هدفمند و ارزشمند ايشان مبني بر ايجاد جايگاهي خاص براي جايزه ملي سربداران، مصرّانه خواستارشدند تا ضمن اجرايي شدن اين مهم، جايزه ويژه همه ساله به محققان، انديشمندان و آزاديخواهان ميهن عزيز اسلامي تقديم شود.
همچنين در بخشي از اين قطعنامه آمده است : فراز و فرود تحولات منطقه ايجاب مي نمايد كه توجه جدي و دائمي به فرهنگ مقاومت به عمل آيد از اين رو محققان، پژوهشگران، اصحاب قلم و مردم خطّه سربداران از شوراي عالي انقلاب فرهنگي درخواست مي‌نمايند، به طريق ممكن نسبت به نام‌گذاري روزي در تقويم كشور جمهوري اسلامي ايران به نام ' نهضت سربداران' اقدام و اهتمام نمايند.
در اين قطعنامه آمده است :شركت‌كنندگان در كنگره، اتفاق نظر دارند خيزش بزرگ مردمي نهضت سربداران بايد از جنبه هاي مختلف مورد كالبد شكافي قرار گيرد و اثرات ارزشمند و البته آسيب هاي فراروي آن را با ايجاد نهادي فراخور و بين المللي به صورت هدفمند و دايمي مورد عنايت قرار گيرد .
همچنين در اين قطعنامه شركت‌كنندگان كنگره به وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد دادند كه در نگارش كتاب هاي درسي، معرفي و بررسي جايگاه نهضت سربداران به نحو شايسته مدنظر قرار گيرد.
همچنين در قطعنامه مزبور شركت‌كنندگان در اين كنگره از شوراها و شهرداري هاي كلان شهر هاي كشور بويژه تهران بزرگ خواستند نسبت به نام‌گذاري مكان مناسبي در تهران با نام 'سربداران' اقدام نمايند.
شركت‌كنندگان در كنگره از متوليان فرهنگ و هنر كشور، به ويژه از سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در خواست كردند به ضرورت ' فرآيند موزه‌اي شدن نهضت سربداران' نسبت به ايجاد جايگاهي ويژه تحت عنوان شهر موزه سربداران مشتمل بر حوزه هاي مختلف آييني ، علمي و همچنين توريسم اهتمام ورزيده و اقدام جدي و عملي نموده و با اختصاص بودجه در برنامه‌هاي ميان مدت و دراز مدت آن سازمان براي تحقق اين پيشنهاد كه موجب شكوفايي بخشي ارزشمند از تاريخ ملت ايران و جهان مي‌گردد، مساعدت و عنايت لازم مبذول دارند.
شركت‌كنندگان در كنگره همچنين تقدير و تشكر خود را از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، و دست اندركاران سريال نهضت سربداران كه موجب روشنگري بخشي از اين نهضت در عصر حاضر و آگاهي ملت ايران گرديد، تقدير كردند و تقاضا كردند عنايت ويژه و اقدامات شايسته براي ايجاد شبكه صدا وسيماي سربداران در شهرستان سبزوار مبذول دارند.
به سازمان ميراث فرهنگي و وزارت راه، مسكن و شهرسازي هم پيشنهاد دادند با طراحي و ايجاد نمادي مناسب، در مسير جاده‌ بين‌المللي تهران ـ مشهد و بالعكس، و نيز درج عنوان 'ورود به حوزه‌ي قيام و نهضت تاريخي سربداران' اهتمام جدي به عمل آورند.
در بيانيه مزبور محققان، پژوهشگران، اصحاب قلم و ميهمانان خارجي حاضر در كنگره‌ بين‌المللي، صميمانه‌ترين مراتب تقدير و تشكر خود را از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان رياست كنگره و رياست دانشگاه حكيم سبزواري به عنوان دبير كنگره، سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها و حاميان اين حركت عظيم علمي و تحقيقاتي اعلام داشتند و ابراز اميدواري كردند ضمن تحقق خواسته‌هاي شركت‌كنندگان در اين كنگره به حكم مفاد اين قطعنامه، در راه بازشناسي و تحقق هرچه تمامتر در حوزه فرهنگ، هنر و آيين ملت ايران و مردم سبزوار پس از اين نيز از هيچ كوششي دريغ ننمايند.
شركت‌كنندگان در اين كنگره نيز از همّت دانشگاه حكيم سبزواري، دست‌اندركاران ستادهاي سياست‌گذاري كنگره، كميته‌هاي علمي، اجرايي، هنري، تشريفات و همه همكاران كنگره كه فضايي علمي، امن براي حضور محققان پديد آوردند، صميمانه تقدير و سپاسگزاري كردند.
كنگره بين المللي سربداران از روز پنجشنبه به مدت دو روز در شهرستان سبزوار برگزار شد.
نهضت سربداران حركت مردمي و آزاديبخش شيعيان خراساني در قرن هشتم هجري و در پي 120 سال چيرگي قوم تاتار و مغول بر ايران و بسياري از مناطق آسيا، از ˈباشتينˈ در منطقه تاريخي سبزوار عليه ستم بيگانگان مغول آغاز شد.
سربداران در اين چارچوب موفق به تصرف سبزوار در سال 738 هجري و تشكيل حكومت مستقل و مردمي شيعه به مدت حدود 50 سال به پايتختي سبزوار و تثبيت اعتقادات و باورهاي شيعيان دوازده امامي براي دورانهاي بعد در اين بخش از ايران شدند. دامنه حكومت سربداران تا مازندران و گرگان توسعه يافت.
قيام سربداران از آن جهت در تاريخ ايران اهميت خاص دارد كه پس از خود سبب شورش و ايستادگي مردم در برابر حكومت مغول شد. برخي از مورخين استقرار دولت مرعشيان در مازندران را از بارزترين پي آمدهاي حكومت سربداران مي دانند. امراي سربداران در مدت كوتاه حكومت خود دست به آباداني زده و توانستند تا حد زيادي ويرانگريهاي مغولان را جبران كنند. همچنين سربداران در پي بهتر كردن زندگي روستاييان و طبقه محروم بودند و به نوعي مساوات در تقسيم عوايد و ثروت عمومي اعتقاد داشتند.
اين نهضت بخاطر شعار فعالان آن مبني بر اينكه ˈاگر توفيق يابيم دفع ظلم ظالمان كرده باشيم وگرنه سر خود را بر دار ببينيم كه ديگر تحمل تعدي و ظلم نداريمˈ با عنوان ˈسربدارانˈ معروف و در تاريخ ايران زمين ماندگار شد.
7499/8149/1211