تفكر حاكم بر قیام سربداران الگویی برای مقاومت اسلامی در جهان است

سبزوار- ایرنا- استاد دانشگاه اردن گفت: تفكر حاكم بر قیام سربداران الگویی برای مقامت اسلامی در جهان است.

به گزارش ایرنا ، استاد دكتر محمد هشام سلطان جمعه شب در حاشیه كنگره بین المللی سربداران در جمع خبرنگاران اظهاركرد: این كنگره در خصوص یك موضوع تاریخی و دارای ابعاد علمی و فرهنگی مهمی است.
وی با بیان اینكه دانشگاه حكیم سبزواری با برگزاری این كنگره بزرگ سبب ایجاد یك جهش فوق العاده علمی برای صد سال آینده شده است ،گفت: موضوع قیام سربداران و اتفاقات پس از آن مهمترین مسائلی است كه بایستی مورد توجه جهان اسلام قرار گیرد.
این استاد دانشگاه اردن با بیان اینكه جهان اسلام امروز با حمله وحشیانه ای مانند داعش رو به رو شده است ، افزود: داعش امروز همان مغولان دوران سربداران هستند كه با هجوم خود به جهان اسلام این سرزمین را مورد هجمه قرار دادند.
وی با بیان اینكه مغولان امروز در لباس داعش سعی در تخریب چهره زیبای اسلام دارند ، گفت : در واقع برگزاری این كنگره و همایش ها سبب شناخت جهان اسلام با تفكری غنی و اصیل برای مبارزه داعش و گروه های تروریستی از این دست می شود.
وی با بیان اینكه جهان اسلام امروز با خطر حركت های داعش گونه روبه رو است ، ادامه داد : اگر بخواهیم رفتارهای امروز داعش را بازخوانی كنیم با رفتارهایی شبیه رفتارهای مغولان در حمله به دنیای آن روز اسلام رو به رو می شود.
وی با اشاره به اینكه امروز بایستی توجه ویژه ای به تفكر حاكم بر نهضت سربداران شود ، گفت : تفكر حاكم بر این نهضت اسلامی برای مبارزه با رژیم صیونیستی و توطئه های غرب یك الگوی مناسب و با ارزش است.
كنگره بین المللی سربداران از صبح روز پنجشنبه به مدت دو روز در دانشگاه حكیم سبزواری در حال برگزاری است .
جمعی از مهمانان این كنگره از كشورهای اروپایی، آسیایی و آفریقایی هستند.
نهضت سربداران حركت مردمی و آزادیبخش شیعیان خراسان در قرن هشتم هجری و در پی 120 سال چیرگی قوم تاتار و مغول بر ایران و بسیاری از مناطق آسیا، از 'باشتین' در منطقه تاریخی سبزوار علیه ستم بیگانگان مغول آغاز شد.
سربداران در این چارچوب موفق به تصرف سبزوار در سال 738 هجری و تشكیل حكومت مستقل و مردمی شیعه به مدت حدود 50 سال به پایتختی سبزوار و تثبیت اعتقادات و باورهای شیعیان دوازده امامی برای دورانهای بعد در این بخش از ایران شدند كه دامنه حكومت آنان تا مازندران و گرگان توسعه یافت.
قیام سربداران از آن جهت در تاریخ ایران اهمیت دارد كه پس از خود سبب شورش و ایستادگی مردم در برابر حكومت مغول شد. برخی از مورخان استقرار دولت مرعشیان در مازندران را از بارزترین پیامدهای حكومت سربداران می دانند.
امرای سربداران در مدت كوتاه حكومت خود دست به آبادانی زده و توانستند تا حد زیادی ویرانگری های مغولان را جبران كنند. آنان در پی ارتقای زندگی روستاییان و طبقه محروم بودند و به نوعی مساوات در تقسیم عواید و ثروت عمومی اعتقاد داشتند.
این نهضت بخاطر شعار فعالان آن مبنی بر اینكه 'اگر توفیق یابیم دفع ظلم ظالمان كرده باشیم وگرنه سر خود را بر دار ببینیم كه دیگر تحمل تعدی و ظلم نداریم' با عنوان قیام سربداران معروف و در تاریخ ایران زمین ماندگار شد.
سبزوار در 237 كیلومتری غرب مشهد مقدس قرار دارد.
8144/7499/1211