فرماندار ممسني:‌ تصويب طرح هادي روستاها به فرمانداري ها سپرده شود

شيراز- ايرنا- فرماندار شهرستان ممسني گفت: با توجه به مشكلات موجود ضرورت دارد در تدوين برنامه ششم توسعه فرآيند تصويب طرح هاي هادي روستاها به فرمانداري ها سپرده شود.

به گزارش ايرنا رهام پيكري، شامگاه جمعه در همايش بررسي مشكلات روستاهاي استان فارس در شيراز افزود:‌ هم اينك و بر اساس برنامه پنجم توسعه بايد طرح هاي هادي روستا به تاييد بنياد مسكن برسد كه اين وضعيت به افزايش قيمت مسكن در روستاها دامن زده است.
وي اظهار كرد:‌ بنياد مسكن بر اساس قوانين جاري كشور بايد براي كاهش قيمت مسكن در روستاها گام بردارد نه اين كه باعث افزايش قيمت مسكن شود.
فرماندار شهرستان ممسني گفت:‌ اقدامات بنياد مسكن برخلاف سياست كاهش قيمت مسكن در روستاها بوده است.
پيكري افزود:‌ به نظر مي رسد،‌ در برنامه ششم توسعه بايد امور سياستگذاري و جهت دهي به مديريت روستا به بنياد مسكن سپرده شود و امور مربوط به تصويب طرح هاي هادي روستايي به فرمانداري ها تعلق گيرد.
وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ضروري است جايگاه معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري ها در برنامه ششم توسعه ارتقا يابد و اين معاونت به عنوان دبير شوراي برنامه ريزي استان فعاليت كند.
فرماندار شهرستان ممسني، همچنين خواستار توجه به تقويت گردشگري روستايي در دوران پس از اجرايي شدن برنامه اقدام جامع مشترك (برجام) شد.
شهرستان ممسني به مركزيت نورآباد در فاصله 158كيلومتري غرب شيراز قرار دارد.ك/2
2027 /6118