روستاييان تسهيلات 300 ميليون ريالي خريد خودرو دريافت مي كنند

شيراز- ايرنا- معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري از برنامه هاي دولت براي توسعه روستاها سخن گفت و اظهار كرد: يكي از اين برنامه ها، اعطاي تسهيلات 300 ميليون ريالي با كارمزد چهار درصد براي خريد خودروي وانت دوكابين به روستاييان است.

به گزارش ايرنا سيد ابوالفضل رضوي، شامگاه جمعه در همايش بررسي مشكلات روستاهاي استان فارس در شيراز افزود: به عنوان نمونه اگر يك خودروي وانت دوكابين 500 ميليون ريال قيمت داشته باشد، روستاييان علاقه مند حدود 10 تا 15 درصد بهاي اين خودرو را پرداخت مي كنند و علاوه بر تسهيلات 300 ميليون ريالي دولت كه با كارمزد چهار درصد است، خودروسازان نيز مابقي بهاي خودرو را به صورت تسهيلات با سود بين 10 تا 17 درصد محاسبه مي كنند.
وي توضيح بيشتري درباره ساز و كار دريافت اين تسهيلات ارايه نكرد.

** برنامه هاي دولت براي حمايت از تعاوني هاي روستايي
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري، توسعه تعاوني هاي روستايي را راهبردي براي محروميت زدايي از روستاها دانست و گفت: پرداخت تسهيلات با بهره كم جزو برنامه هاي اصلي دولت است.
وي اظهار كرد: مردم هر روستا مي توانند براي انجام فعاليت هاي توليدي، شركت هايي در قالب تعاوني، سهامي عام يا خاص تشكيل دهند و از حمايت هاي دولت برخوردار شوند.
رضوي افزود: چنانجه شركت هايي با مشاركت 25 خانوار روستايي شكل گيرند، در صورت تامين آورده 40 درصدي براي ايجاد طرح هاي جديد، به ميزان 60 درصد هزينه طرح تا سقف هفت ميليارد و 500 ميليون ريال از تسهيلات دولت برخوردار مي شوند.
وي ادامه داد: در صورتي كه اين شركت ها با مشاركت 50 خانوار روستايي تاسيس شوند، 65درصد اعتبار طرح هاي توليدي تا سقف 10 ميليارد ريال به آنها پرداخت مي شود.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري اظهار كرد: در صورتي كه اين شركت ها با مشاركت 100 و 150 خانوار شكل گيرند، تسهيلات به ترتيب 20 و 30 ميليارد ريال به طرح هاي توليدي آنها كه در روستا اجرا مي شود به آنها تعلق مي گيرد.
رضوي افزود: شركت هايي با عضويت 200 خانوار روستايي هم براي ايجاد فعاليت هاي توليدي در روستا از تسهيلاتي با سقف نامحدود بهره مند مي شوند.
وي گفت: سود تسهيلات دولت به اين شركت ها سالانه سه درصد است و سال نخست پرداخت تسهيلات به عنوان سال مشاركت و يك سال بعد به عنوان تنفس منظور مي شود و بازپرداخت تسهيلات از سال سوم پس از دريافت آن شروع مي شود.
اين مقام مسئول بيان داشت: وثيقه خاصي همچون ملك براي اين تسهيلات مد نظر نيست بلكه وثيقه اين تسهيلات، تنها ثبت 'شماره ملي' اعضاي شركت هاست به گونه اي كه هيات مديره شركت ها وكالتنامه محضري از اعضا اخذ مي كند.
وي ادامه داد: طرح ها در اين زمينه به دستگاه ها و مراجعي همچون فرمانداري ها و ... ارائه مي شوند تا تعادل اجراي طرح ها در روستاها حفظ شود.

** 60 درصد حاشيه نشينان كشور، روستاييان و عشاير هستند
رضوي در بخش ديگري از سخنان خود، ضرورت چاره انديشي براي مشكل حاشيه نشيني در شهرها را يادآوري كرد و گفت: امروز 60 درصد حاشيه نشينان كشور را روستاييان و عشاير تشكيل مي دهند.
وي ادامه داد: هم اينك به ترتيب 88، 99.9 و 52 درصد روستاهاي كشور از جاده آسفالته، برق و گاز طبيعي برخوردار هستند.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري اظهار كرد: با قول وزير نفت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تا پايان سال 95 همه روستاهاي داراي جمعيت بيش از 20 خانوار از مزاياي گاز طبيعي برخوردار مي شوند.

** اميدها به فارس داشتم
رضوي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سفر دو سال گذشته خود به استان فارس اظهار داشت: براي توسعه روستاها اميدهاي زيادي به فارس داشتم اما آنچه انتظار بود محقق نشد كه اميد است با حضور افشاني استاندار فارس محقق شود.
وي با بيان اين كه از سال 1335 تا 1393 حدود 34 هزار روستا يعني يك سوم روستاهاي كشور از سكنه خالي شده اند، گفت: سرعت و شتاب تخليه روستاها در استان فارس بيش از ديگر نقاط كشور بوده است.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم نهاد رياست جمهوري بيان داشت: جمعيت روستاهاي كشور در 11 سال گذشته شش درصد كاهش يافته است.
وي افزود: ميزان بيسوادي 20 درصدي و رقم بيكاري 15.3 درصدي روستاهاي استان فارس زيبنده اين استان نيست.
رضوي ادامه داد: فارس از نظر هزينه خانوار روستايي در رتبه چهاردهم كشور و از نظر درآمد رتبه دهم كشور را در اختيار دارد كه اين امر بيانگر اين است كه فارسي ها اقتصادي زندگي مي كنند. ك/2
2027 /6118