ابلاغ شيوه نامه ارائه خدمات بيمه اي گردشگران به استان هاي كشور

تهران- ايرنا- معاون گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري از تدوين «شيوه نامه ارائه خدمات بيمه اي به گردشگران» و ابلاغ آن به 31 استان كشور با هدف تامين حقوق گردشگران خبر داد.

به گزارش روز جمعه گروه فرهنگي ايرنا از مركز اطلاع رساني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مرتضي رحماني موحد گفت: با توجه به ضرورت حفظ و رعايت حقوق گردشگران و لزوم اتخاذ تدابير موثر براي حفظ و تامين ايمني، سلامتي و همچنين آرامش و آسايش خاطر آنان در طول سفر، «شيوه نامه ارائه خدمات بيمه اي به گردشگران» كه در 26 آبان ماه سال جاري تدوين و به تاييد رياست اين سازمان رسيده بود، به استان هاي سراسر كشور ابلاغ شد.
وي با اشاره به مبناي قانوني اين شيوه نامه اظهار كرد: اين اقدام به استناد ماده 30 آيين نامه نظارت بر تاسيس و فعاليت دفاتر خدمات مسافرتي، سياحتي، جهانگردي و زيارتي مصوب سال 1380 و در راستاي اجرايي شدن ماده هفت آيين نامه شماره 81 مصوب شوراي عالي بيمه به تاريخ سال 1391 و در چارچوب مفاد قانون بيمه انجام گرفته است.
معاون گردشگري افزود: در شيوه نامه ارائه خدمات بيمه اي به گردشگران، علاوه بر تشريح و ارائه تعاريف مربوط به بيمه گر، بيمه گذار و كميسيون فني، انواع بيمه در قالب بيمه نامه هاي اجباري و تكليفي و بيمه هاي اختياري ارائه مي شود.
وي تصريح كرد: بر اين اساس، بيمه هاي اجباري و تكليفي به آن دسته از بيمه هايي گفته مي شود كه شركت، دفتر خدمات سياحتي و گردشگري مكلف است به هنگام تنظيم برنامه سفر به عنوان بخشي از اجزاي اصلي بسته هاي سفر، پيش بيني هاي لازم را براي پوشش هزينه گردشگران داخلي و خروجي به عمل آورد.
رحماني موحد خاطر نشان كرد: پيش بيني هاي مورد نظر مشمول هزينه هاي جاني ناشي از سفر همانند نقص عضو، ديه فوت، از كارافتادگي دائم و هزينه هاي پزشكي (بستري) در اثر فعاليت مربوط به تور، لغو سفر به دليل نبود صدور رواديد توسط وزارتخانه هاي خارجي، لغو شدن سفر به دليل به حدنصاب نرسيدن تور، لغو شدن پرواز، عدم انجام سفر به دليل لغو شدن محل اقامت و نيز مفقود شدن بار همراه گردشگر مي شود.
اين مقام مسئول همچنين در تشريح بيمه هاي اختياري مبتني بر شيوه نامه ابلاغي گفت: در اين نوع از بيمه، شركت يا دفتر خدمات سياحتي و گردشگري موظف است علاوه بر انجام پوشش بيمه اجباري گردشگران، اطلاع رساني و هماهنگي هاي لازم را در خصوص انتخاب يا عدم انتخاب آگاهانه پوشش هاي بيمه اختياري شامل موارد تعيين شده از سوي گردشگران به عمل آورد.
وي تصريح كرد: پرداخت هزينه هاي مربوط به مواردي همچون فوريت هاي دندان پزشكي، تاخير در ارسال بار و چمدان گردشگر، انتقال به نزديك ترين مركز درماني و سرقت يا مفقود شدن مدارك مسافرتي گردشگر مشمول بيمه اختياري گردشگران مي شود.
رحماني موحد يادآور شد: بر اين اساس شركت ها و دفاتر خدمات سياحتي و گردشگري در انتخاب شركت هاي بيمه گر مختار هستند و مي توانند طبق ضوابط و مقررات نسبت به انعقاد قرارداد با شركت هاي بيمه داراي مجوز رسمي از بيمه مركزي اقدام كنند.
اين مقام مسئول همچنين از ساير الزامات تعريف شده در بندهاي شيوه نامه ارائه خدمات بيمه اي به گردشگران اظهار كرد: تمام دفاتر خدمات مسافرتي بايد در زمان انعقاد تور نسبت به بيمه كردن مسافران داخلي و خروجي اقدام نمايند و نيز مكلف هستند فهرست بيمه هاي اجباري و اختياري سفر را در سايت و مراجعات حضوري به گردشگران ارائه كنند؛ اين در حالي است كه پوشش بيمه هاي اختياري فقط در صورت قبول و موافقت هاي كتبي گردشگر تامين خواهد شد.
فراهنگ1085**1834