رقابت 65 راس اسب در هفته چهاردهم مسابقات اسبدوانی كورس پاییزه گنبد

گنبدكاووس - ایرنا - در هفته چهاردهم مسابقات اسبدوانی كورس پاییزه گنبدكاووس كه عصر جمعه در مجموعه سواركاری این شهرستان برگزار شد، 65 راس اسب در هفت دور مختلف در مسافت های یك هزار ، 1200 و 1600 متر با هم رقابت كردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دور اول این هفته از مسابقات مخصوص اسب های تركمن سه تا چهار ساله نبرده بود كه در پایان اسب های بارگل ، آرگام مهر و ثریا هورس به ترتیب اول تا سوم شدند.
رقابت اسب های دوخون دو ساله 8 تا 12 امتیاز در دور دوم این مسابقات با قهرمانی گلاسكو به پایان رسید و اسب های كلین هورس و استیكت به ترتیب دوم وسوم شدند و در دور سوم نیز اسب های دایاناهج ، ریو گیفت و شارون در گروه اسب های تروبرد داخلی دو ساله 2 تا 6 امتیاز حائز مقام های برتر شدند.
دور چهارم هفته چهاردهم مسابقات اسبدوانی كورس پاییزه گنبد اختصاص به اسب های دوخون دو ساله 16 تا 22 امتیاز داشت كه در پایان اسب های ریوبندر، آذامر و سودانور به ترتیب اول تا سوم شدند و در دور پنجم مخصوص اسب های دوخون سه ساله 16 تا 22 امتیاز نیز اسب دازسالار اول شدو اسب های رامونا و كینگ دوم و سوم شدند.
اسب های دو خون سه تا چهارساله 24 تا 32 امتیاز برگزار كننده دور ششم این رقابت ها بودند كه در پایان قلیچ بابا ، آلیسا و سرور 2 به ترتیب اول تا سوم شدند و در دور هفتم مخصوص اسب های تروبرد داخلی سه تا چهار ساله 24 تا 24 امتیاز نیز اسب های كاواكا كووا ، الیسا و مورگانا اول تا سوم شدند.
در پایان این هفته از مسابقات ، مبلغ 486 میلیون و 500هزار ریال به عنوان جایزه به صاحبان اسب های برنده اهدا شد.
1860