يك جوان فلسطيني بر اثر شليك نظاميان صهيونيست به شهادت رسيد

تهران - ايرنا - پايگاه خبري فلسطين اليوم گزارش داد: مقام هاي ارتش اشغالگر قدس امروز (جمعه) يك جوان فلسطيني را به ضرب گلوله به شهادت رساندند.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري «فلسطين اليوم»، ارتش رژيم صهيونيسيتي مدعي شد كه اين جوان در جريان عمليات زيرگرفتن صهيونيست ها در شهرك «سلواد» در شرق شهر رام الله كشته شده است.
درهمين حال، «لوبا السمري» سخنگوي پليس رژيم صهيونيستي نيز ادعا كرد كه نيروهاي نظامي اين رژيم توانستند با شليك گلوله به عامل زيرگرفتن صهيونيست، به نام محمد عبد الرحمن عياد را در محل به قتل برسانند.
از سوي ديگر روز جمعه سازمان ملل متحد قطعنامه اي موسوم به «حق ملت فلسطيني در تعيين سرنوشت خود» را به تصويب رساند.
با شهادت اين جوان فلسطيني، شمار شهدا در دور تازه قيام عليه رژيم صهيونيستي معروف به انتفاضه سوم يا «انتفاضه قدس» كه وارد سومين ماه خود شده است، به 121 نفر رسيده است.
انتفاضه سوم فلسطين از آغاز ماه اكتبر (9مهرماه) و در اعتراض به سياست هاي تجاوزگرانه رژيم صهيونيستي در قبال «مسجدالاقصي» و توطئه طرح تقسيم زماني و مكاني آن صورت گرفته است.
شبد**9363** 1095