دبيركل حزب نداي ايرانيان : نياز جامعه امروز فضاي آرام است

تهران - ايرنا- دبيركل حزب نداي ايرانيان با تاكيد بر ضرورت وجود آرامش در فضاي امروزي كشور گفت: ما تلاشمان اين است كه اجازه دهيم دولت اقدامات مثبت خود را انجام دهد و جلوي اقدامات دولت را نگيريم.

به گزارش ايرنا مجيد فراهاني روز جمعه در سومين نشست فصلي حزب نداي ايرانيان با محوريت انتخابات مجلس شوراي اسلامي افزود: اكنون در شرايطي هستيم كه كشور پس از 8 سال با بحران‌هايي روبروست و فضاي ركود حاكم بر كشور معلول نگاه پوپوليستي 8 سال گذشته است.
وي ادامه داد: افرادي كه تلاش مي‌كنند تا وضعيت اكنون كشور را تيره و تار نشان دهند به اين مسأله توجه نمي‌كنند كه برنامه‌هاي اقتصادي يك كشور فرايندي است كه ساليان متمادي شكل گرفته و پس از آن ركود در كشور حاكم شده است.
فراهاني گفت: سياست‌هاي نادرست دو دولت گذشته باعث بوجود آمدن وضعي بسيار نامناسب شد.
دبير كل حزب نداي ايرانيان يادآور شد: افرادي كه اكنون به بهانه يك ميتينگ و سخنراني تجمعات قانوني را بهم مي‌زنند در دولت قبل حتي يكبار هم با اقدامات دولت مخالفتي نكرده‌اند و دولتي كه رئيس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي آن اكنون در زندان است هيچ اعتراضي نكرده‌اند.
وي افزود: ما تلاشمان اين است كه اجازه دهيم دولت اقدامات مثبت خود را انجام دهد و جلوي اقدامات دولت را نگيريم، بايد بگويم كه متأسفيم كه در مجلس نمايندگاني حضور دارند كه جز مخالفت با وزرا و برنامه‌هاي دولت كار ديگري را براي خود متصور نيستند.
فراهاني گفت: البته اين گونه نيست كه ما انتقادي به دولت نداشته باشيم اما اگر قرار بر انتقاد باشد انتقاد خود را بجا مطرح مي‌كنيم چرا كه در فضاي كنوني كشور نيازمند يك فضاي آرام در زمينه سياسي‌ و اقتصادي هستيم.
فراهاني افزود: به همين دليل ما با بي‌نظمي‌ها و بي‌قانوني‌ها در جامعه مخالفت مي‌كنيم چرا كه نياز جامعه امروز يك فضاي آرام است و برخي با كارشكني در امور جاري كشور سعي در مخالفت با دولت هستند.
وي با اشاره به حضور دو گروه در انتخابات آينده مجلس اظهار داشت: براي انتخابات آينده دو گروه حاضر خواهند بود اولين گروه خواهان ثبات كشور و آغاز يك فضاي همراه با رونق هستند و جرياني ديگر در مقابل سعي در مخالفت با دولت و برهم زدن فضاي سياسي كشور هستند كه نتيجه اين اقدامات وضعي بهتر از كشورهاي همسايه نخواهد داشت.
دبير كل حزب نداي ايرانيان با اشاره به اقدامات زيانبار دولت گذشته تصريح كرد: كشور به واسطه اقدامات دولت نهم و دهم در آستانه يك جنگ خانمان‌سوز بود كه خوشبختانه بايد بگوييم كه با حضور مردم پاي صندوق‌هاي رأي در خرداد 92 سايه اين جنگ و خشونت از سر ملت برداشته شد.
سيام**1058**1436