نارضايتي اهالي كوت عبدالله شهرستان كارون از خدمات شهرداري

اهواز- ايرنا- تعدادي از نمازگزاران منطقه كوت عبدالله شهرستان كارون با ابراز نارضايتي از عملكرد شهرداري رسيدگي به اين مشكل را خواستار شدند.

به گزارش ايرنا تعدادي از نمازگزاران كوت عبدالله بعد از اقامه نماز جمعه با در دست داشتن دست نوشته هايي در خيابان تجمع كرده و بركناري شهردار اين شهر را خواستار شدند.
يكي از شهروندان كوت عبدالله كه در اين تجمع شركت كرده بود به خبرنگار ايرنا گفت:
اين تجمع در حمايت از نظر شوراي شهر كوت عبدالله و امام جمعه اين شهر براي بركناري شهردار برگزار شده است.
وي كه نخواست نامش فاش شود افزود: پنج نفر از اعضاي شوراي شهر كوت عبدالله كه اكثريت هستند راي به بركناري شهردار داده اند اما او به اين تصميم شورا اعتراض كرده و پرونده به استانداري ارجاع شده است.
اين شهروند عملكرد شهردار را ضعيف ارزيابي كرد و گفت: در دو سال گذشته هيچ اقدام قابل دفاع و پروژه عمراني در شهر كوت عبدالله اجرا نشده و طرح هايي كه كلنگ زني شده اند نيز به اتمام نرسيده اند.
وي اضافه كرد: شهروندان كوت عبدالله از خدمات رساني در اين شهر رضايت ندارند.
تعدادي از نمازگزاران همچنين بيانيه اي در اعتراض به شهردار در مصلاي اين شهر قرائت كرده و توماري نيز امضا كرده اند.
شوراي اسلامي شهر كوت عبدالله 9 عضو دارد كه پنج تن از اين افراد مخالف حضور شهردار هستند و در هفته گذشته شهردار را بركنار و سرپرست جديدي براي شهرداري كوت عبدالله تعيين كردند.
اين كار با واكنش شهردار و چهار عضو موافق او در شوراي شهر روبه رو شده و موضوع از طريق استانداري در حال پيگيري است.
پيگيري خبرنگار ايرنا براي گفت وگو با عليدادي فرماندار شهرستان كارون، اژدري عضو شوراي اسلامي شهر كوت عبدالله و عبياوي شهردار اين شهر بي نتيجه ماند.
كوت عبدالله بخشي از مناطق حاشيه اهواز بوده كه با مصوبه سفر استاني دولت گذشته از اهواز منفك و با 9 روستاي اطرافش شهر كوت عبدالله مركز شهرستان كارون را تشكيل داده است.
اين شهر محروم از ابتداي تاسيس با مشكلات بسياري روبرو بوده از جمله اينكه تاكنون محدوده حريم اين شهرستان با اهواز تعيين نشده است.
7151/6068