براي حفظ جنگلها بايد بذر دانش را در ذهن كودكان اين سرزمين بنشانيم

انزلي-ايرنا- سازمان طرفداران توسعه انزلي با هدف مشاركت در طرح ملي جنگلانه و حفاظت از جنگلها برنامه آموزشي را براي نشاندن بذر دانش حفاظت از جنگلها در كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهرستان اجرا كرد .

به گزارش روز جمعه خبرنگار ايرنا، جنگلانه يك طرح ملي وِ مردمي است كه امسال دومين سال خود را مي گذراند و به ابتكار يكي از سازمانهاي مردم نهاد بعنوان خانه فرهنگ بوم گردان پارس آغاز شده است .
جنگلانه با تاكيد بر جنگل ياري مشاركتي داعيه دار تفكري است كه بر تقويت حس مسئوليت مردم در قبال جنگلها استوار است و مي كوشد تا بخشهاي آسيب ديده جنگلي را با تعريف چهارچوبهاي خاص مثلا قرق بودن منطقه از طريق بذر كاري و كپه كاري و تحت شرايطي هم نهال كاري گونه هاي بومي همان منطقه احيا كند .
در سال جاري تشكلهاي مردم نهاد فراواني قريب به 249 تشكل و 30 حامي معنوي در اين طرح مشاركت كردند .
امسال انجمن طرفداران توسعه بندر انزلي از استان گيلان به اين طرح پيوسته است البته گويا هيات كوهنوردي گيلان و يك تشكل كوهنوردي هم اعلام آمادگي كردند .
مسئول آموزش محيط زيست انجمن طرفداران توسعه انزلي در اين باره گفت :با توجه به اينكه جريان جنگلانه بيش از هر چيز بر تفكر تكيه دارد رويكرد ما در برنامه مان بر همين اصل استوار بود .
ليلا مسروري اظهار كرد : ما با اين شعار كه يلداي جنگلهاي هيركاني خورشيدي است كه از افق جنگلانه طلوع مي كند براي نوجوانان عضو كانون پرورش فكري شماره 1 بندرانزلي كارگاه آموزشي برگزار كرديم .
وي خاطرنشان كرد : ما سعي كرديم بذر درخت دانش را با اين اميد كه دانش طبيعت و مسئوليت در برابر پاسداشت و حفاظت از آن را در دل فرزندانمان بكاريم تا در روزگار بارآوري اش فرزندانمان گرداننده چرخ نيلوفرين باشند و نه اسير آن.
وي تصريح كرد : اين روزها آمارها نگران كننده اند ميزان بيابان زايي ، فرونشست خاك ، كوچك شدن وسعت جنگلهاي هيركاني وضعيت نامطلوب جنگلهاي زاگرس ، بحران آب و تحديد كم شدن منابع ، محصول رفتارهاي نامناسب و غير مسئولانه و جاهلانه ما بوده كه تبعات آن دامنگير نسل آينده مي شود .
مسروري متذكر شد: اگر امروز نفس در سينه كودكي از كودكان سرزمين ما تنگ مي آيد همه ما مسئوليم بايد باور كنيم حياتمان با سبزينه ها گره خورده است .
در اين كارگاه آموزشي بچه ها ضمن گفتگو نقش بي بدليل درختان حيات تمامي موجودات را مورد تاكيد قرار دادند با اصول تئوريك بذر كاري ، كپه كاري و نهال كاري آشنا شدند همچنين از نكات جالب اين كارگاه گفتگوي گروهي بود كه از دل آن بچه ها اين اصل رسيدند كه نه در جنگل چيزي بگذاريم نه از جنگل چيزي برداريم !
ضمنا بچه ها با تماشاي فيلم و اسلايد با گونه هاي شاخص جنگلهاي هيركاني آشنا شدند .
علت نامگذاري برخي از گونه ها مورد بحث و بررسي قرار گرفت، با توجه به اينكه شاخص ترين گونه ما يعني شمشاد بشدت در خطر انقراض است و از بيماري خاصي در عذاب است ، در مورد شمشاد ها بيشتر صحبت شد .
بچه ها همچنين با نقش مراكز تحقيقاتي چون كشت بافت و مراكز مبارزه با بيماري گونه هاي گياهي آشنا شدند .
ضمنا واكنش بچه ها پس از اطلاع از ماجراي ويردار به معني نگهبان جنگل در لرستان كه به احترام درخت بلوط 450 ساله در جاده خرم آباد به الشتر اين درخت قطع نشد و مسير جاده را از كنار درخت منحرف كردند ، بسيار جالب بود !
در بخشي عملي بچه ها راهكارهايي را با عنوان ' در لحظه و اكنون براي درختان چه مي توانم بكنم ' را مورد بررسي قرار دادند و در نهايت هركدام دستان كوچكش را روي دستي كه نشان پوستر ملي جنگلانه است قرار دادند و با مدادهاي رنگي دورش خط كشيدند و قول دادند محافظ داناي جنگل باشند .
براي اين منظور لا كتابي هايي به شكل برگ درختان را نيز هديه گرفتند .
همچنين با توجه به تولد دوسالگي جنگلانه پايان بخش كارگاه اجراي موسيقي سنتي هم نوازي دف و تنبك توسط دو كودك هنرمند ، درسا و ديبا رمضاني ساحلي بود كه با زمزمه جمعي ' قلب ما بود مملو از شادي بي پايان سعي ما بود بهر آبادي اين سامان ' اجرا شد .
شهرستان ساحلي با توجه به كمبود و گراني زمين در سالهاي اخير با كاهش فضاي سبز و درختكاري مواجه شده است .
ك/2
6030/6070