پايتخت نشينان جمهوري آفريقاي مركزي قانون اساسي جديد را تاييد كردند

تهران - ايرنا - حدود 90 درصد راي دهندگان ساكن شهر بانگي پايتخت جمهوري آفريقاي مركزي در همه پرسي اخير به قانون اساسي اين كشور آري گفتند.

به گزارش ايرنا ، خبرگزاري رويترز به نقل از مقام هاي انتخابات جمهوري آفريقاي مركزي اعلام كرد: نتايج همه پرسي قانون اساسي جديد در شهر بانگي نشان مي دهد كه حدود 90 درصد از راي دهندگان با آن موافق هستند.
در حدود 10 درصد از كل جمعيت 5 ميليون نفري اين كشور آشوب زده در شهر بانگي ساكن زندگي مي كنند.
جمهوري آفريقاي مركزي حدود سه سال قبل و پس از روي كار آمدن نخستين رئيس جمهوري مسلمان به صحنه خشونت شبه نظاميان مسيحي اين كشور عليه اقليت مسلمان تبديل شد.
با وجود كناره گيري ميشل جوتوديا از قدرت و واگذاري آن به دولت انتقالي، حمله هاي شبه نظاميان مسيحي به مسلمانان همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه قرار است انتخابات رياست جمهوري و پارلماني جمهوري آفريقاي مركزي در تاريخ 27 دسامبر (6 دي) برگزار شود.
خشونت و ناآرامي در اين كشور طي ماه هاي اخير افزايش يافته است، تا حدي كه از سپتامبر (شهريور) تاكنون حدود يكصد نفر در اين ناآرامي ها كشته شده اند.
بر اساس آمار صليب سرخ، خشونت ها در جريان برگزاري همه پرسي يكشنبه گذشته نيز به كشته شدن 5 نفر و زخمي شدن 34 نفر منجر شد.
30 درصد ثبت نام كنندگان در اين همه پرسي شركت كردند.
جوليوس انگوآده بابا سخنگوي نهاد ملي انتخابات وعده داد كه نتايج استاني اين همه پرسي روزهاي يكشنبه و دوشنبه هفته آينده اعلام خواهد شد.
نتيجه همه پرسي بايد پس از اعلام رسمي به تاييد دادگاه قانون اساسي جمهوري آفريقاي مركزي برسد.
به موجب قانون اساسي پيشنهادي، قدرت رئيس جمهوري محدود و بر قدرت پارلمان افزوده خواهد شد. اين قانون همچنين مجلس سنا را به عنوان مكمل مجلس ملي اين كشور معرفي كرده است. علاوه بر اين، دادگاه جنايي ويژه نيز براي محاكمه مجرمان تشكيل خواهد شد.
جمهوري آفريقاي مركزي به رغم برخورداري از منابع غني الماس، طلا، نفت و اورانيوم يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است.
خاورم**9156 ** شبد** 1095