امام جمعه جهرم: نبايد غرض هاي جناحي، وحدت حوزه و دانشگاه را خدشه دار كند

شيراز- ايرنا- امام جمعه جهرم گفت: نبايد غرض هاي صنفي، گروهي و جناحي وحدت ميان حوزه و دانشگاه را خدشه دار كند.

به گزارش ايرنا حجت الاسلام لطف الله دژكام، در سخنان پيش از خطبه هاي نماز جمعه اين هفته تهران، با گراميداشت روز بيست و هفتم آذرماه سالروز شهادت دكتر محمد مفتح كه به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نام گرفته است،اظهار كرد: اين روز خاطره بزرگمردي را براي ما زنده مي كند كه حركت و تلاش او در دوره ظلماني ستمشاهي گامي بود براي اينكه روح و حقيقت اسلامي دانشگاهيان مسلمان كشور ما را به حوزويان بشناساند.
امام جمعه جهرم بيان كرد: حدود 36 سال است كه در مورد وحدت حوزه و دانشگاه سخن مي گوييم و در طول اين مدت در رابطه با اينكه مراد و منظور از وحدت حوزه و دانشگاه چيست، مطالب بسيار زيادي گفته شده است.
وي ادامه داد: نظريه پردازي هاي مختلفي دراين زمينه بيان شده و برخي منظوراز وحدت حوزه و دانشگاه را وحدت معرفتي، برخي وحدت ايدئولوژيك، برخي از آن به عنوان وحدت ساختاري و بعضي ديگر از آن به وحدت بر اساس تقسيم كار ياد كرده اند.
امام جمعه جهرم با بيان اينكه چهار نظريه ياد شده مورد نقد منتقدان واقع شده است،گفت: بيان اين نظريه ها از اين منظر كه نظريه پردازي نياز جامعه در حال پيشرفت است، ارزشمند است و بايد به ديدگاه نظريه پردازان كه در اين زمينه صحبت كردند احترام بگذاريم.
دژكام گفت: اگرچه اين نظريه ها قابل جمع نيست و نمي توانيم به هر چهار مورد عمل كنيم ليكن ضروري است كه در فضاي علمي مورد توجه قرار گيرد.
به گفته وي، وحدت حوزه و دانشگاه علم و دين، سنت و مدرنيته و بازسازي علوم انساني را در جامعه تقويت كرد.
امام جمعه جهرم به ديدگاه رهبر معظم انقلاب در باب وحدت حوزه و دانشگاه اشاره و اظهار كرد: به تعبير ايشان، وحدت حوزه و دانشگاه در يك افق بالاتر و وسيع تر از چهار نظريه اخير بوده و آن وحدت در هدف است.
دژكام با بيان اينكه حوزه و دانشگاه بايد در حول اهدافي كه به تحقق آرمان ها ختم مي شود، گام بردارند، گفت: بنا به فرموده رهبرمعطم انقلاب، هدف اين است كه به سمت ايجاد جامعه اسلامي پيشرفته و مستقل حركت كنيم و اين مهم چهارچوب هدف نظام و انقلاب اسلامي است.
اين استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: هدف مورد توجه رهبر معظم انقلاب آن هدفي است كه قرآن براي جامعه اسلامي تعيين كرده و نويدي براي ايجاد جامعه مستقل پيشرفته است.
دژكام بيان كرد: جامعه اي كه هدف مورد نظر رهبري است يك مرحله بايد بالاتر رفته و به مرحله اي برسد كه در همه ابعاد روي پاي خود بايستد و كسي نتواند آن را تهديد و تحريم كند.
وي با بيان اينكه حركت حوزه و دانشگاه بايد به سمت تحقق جامعه اسلامي پيشرفته و مستقل باشد، اظهار كرد: وحدت تمدن ساز اسلامي گامي است كه توسط حوزويان و دانشگاهيان بايد برداشته شود چرا كه اين امر چشم كفار را كور كرده و سبب شادي كساني كه براي انقلاب زحمت كشيده اند، مي شود.
دژكام گفت: در اين زمينه گام هاي ارزشمندي برداشته شده و بايد اين روند تداوم بايد تا به نتيجه مطلوب دست پيدا كنيم.
وي به لزوم توجه مسئولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شوراي انقلاب فرهنگي، دانشگاهيان و حوزويان در رسيدن به اين مهم تاكيد كرد و گفت: قرآن كريم چهار شاخص براي اين وحدت كه حركت تمدن ساز را ايجاد مي كند بيان كرده كه بايد آنها را تراز پيشبرد جامعه قرار دهيم.
دژكام، نخستين شاخص دانشگاه و حوزه متحد وحركت تمدن ساز را از ديدگاه قرآني، شدت و سخت بودن نسبت به كافران دانست و اظهار داشت: اين مهم در طول يك سال گذشته مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب بوده و اصرار ايشان مخالفت با نفوذ بيگانه است.
امام جمعه جهرم گفت: امروز ملاك وحدت حوزه و دانشگاه در عملكرد سياسي و اجتماعي اين است كه هر دو نهاد صاحب فكر و انديشه كشور، جلو نفوذي كه رهبري در مورد آن اخطار مي دهند، بگيرند.
امام جمعه جهرم، دومين شاخص وحدت حوزه و دانشگاه را مهرباني نسبت به يكديگر بيان كرد و با اشاره به تعبير رهبر معظم انقلاب از افراد خودي و غيرخودي، افزود: رهبري در اين زمينه مي گويند خودي كسي است كه دلش براي اسلام و انقلاب بتپتد و دلسوز نظام و انقلاب باشد.
وي از همه مسئولان به ويژه اعضاي شوراي نگهبان تقاضا كرد با تدابير خود، مرز خودي و غيرخودي را در انتخابات پيش رو مشخص كنند تا مجلس آينده متشكل از افراد دلسوز نظام باشد.
وي با بيان اينكه مسئولان امنيتي كشور بايد كاملا رصد كنند تا غير خودي ها وارد گود انتخابات نشوند، بيان كرد: چهره هاي نخبه دانشگاهي بايد با دلسوزي خود مجال نفوذ غيرخودي ها را ندهند.
اين استاد حوزه و دانشگاه، وحدت در نماز را شاخص سوم حركت تمدن ساز اسلامي دانست و بيان كرد: نمازجمعه ما نشانه و نماد وحدت است و ضروري است دانشگاهيان و حوزويان در اين اجتماع عظيم حضور پررنگ تري داشته باشد.
وي اضافه كرد: تمدن اسلامي از مسجد و نماز جمعه شكل مي گيرد و اين شاخص را بايد همواره مد نظر قرار دهيم.
امام جمعه جهرم، در پي فضل خدا بودن را شاخص چهارم حركت تمدن ساز اسلامي بيان كرد و اظهار داشت: بايد با حركت در اين مسير بر وحدت و همبستگي ميان حوزه و دانشگاه بيفزاييم.
دژكام ادامه داد: بدون شك امت اسلامي با حركت نيروهاي نخبه و فرهيخته دانشگاهي و حوزوي مي تواند مسير پيشرفت خود را همچنان ادامه دهد.
شهيد آيت الله دكتر محمد مفتح از استادان حوزه و دانشگاه در روز بيست و هفتم آذر ماه سال 1358، هنگام ورود به دانشكده الهيات،‌ توسط گروهك فرقان هدف گلوله قرار گرفت و به فيض شهادت نائل آمد.
روز بيست و هفتم آذرماه به مناسبت فعاليت و مجاهدت اين شهيد در راه تحقق وحدت ميان حوزه و دانشگاه، روز وحدت روحاني و دانشجو ناميده شده است.
7369 /6118