اراك-ايرنا- همايش پياده روي عمومي و جشنواره بازي هاي بوي محلي عصر جمعه از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اراك در پارك پونه اين شهر برگزار شد.

هفت سنگ، دان پلان، لي لي، طناب زني و طناب كشي بازي هاي بومي محلي بود كه در اين جشنواره با حضور حدود يكهزار نفر از مردم برگزار شد.
اجراي موسيقي، مسابقات دارت و روپايي، اجراي حركات نرمشي و ورزشي و اهداي جايزه از ديگر برنامه هاي اين همايش پياده روي عمومي و جشنواره بازي هاي بومي محلي بود.
مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري اراك در حاشيه برگزاري اين همايش در گفت و گو با ايرنا اظهار كرد: توسعه ورزش همگاني، ارتقاء سلامت مردم و افزايش روحيه نشاط از مهمترين اهداف برگزاري همايش پياده روي عمومي و جشنواره بازي هاي بومي محلي است.
حميد كربلايي حسني افزود: پيش بيني شده هر ماه، در يكي از بوستان هاي كلانشهر اراك همايش پياده روي عمومي و جشنواره بازي هاي بومي محلي برگزار شود.
3005/6012