وزيرانرژي تركيه: تنش با مسكو تاثيري برواردات گاز از روسيه نداشته است

استانبول - ايرنا - «برات آلبايراك» وزيرانرژِي تركيه روزجمعه گفت : تنش در روابط آنكارا با مسكو تاثيري بر واردات گاز تركيه ازروسيه نداشته است.

به گزارش پايگاه خبري مليت، وزير انرژي تركيه با اشاره به بروز تنش ميان تركيه و روسيه پس ازاقدام تركيه درسرنگون كردن جنگنده سوخو 24 روسيه، گفت : بمنظور مقابله با هرگونه پيش آمدي درتامين گاز مورد نياز درفصل سرما درتركيه، سناريوهاي احتمالي آماده شده است.
وي با اشاره به اينكه روسيه مهم ترين تامين كننده گاز تركيه است، افزود: دولت تركيه براي جلوگيري از بروز مشكل درتامين گاز تدابير ضروري را اتخاذ مي كند.
وزير انرژي تركيه اضافه كرد: بر اساس موافقت نامه تجاري بين دو كشور به همكاري با روسيه ادامه داده خواهد شد.
آلبايراك درپاسخ به سووالي درباره توافق شب گذشته تركيه با رژيم صهيونيستي براي آشتي گفت: تركيه براي عادي سازي مناسبات با تل آويو سه شرط تعيين كرده است كه شامل عذرخواهي، پرداخت غرامت ولغو محاصره غزه است.
وي افزود: درصورتيكه اين سه شرط ازسوي اسرائيل به جا آورده شود درباره تامين امنيت عرضه گاز درمنطقه ونياز اتحاديه اروپا به گازمي توان با تل آويو گفت وگو كرد.
پس ازاقدام تركيه درسرنگون كردن جنگنده سوخو 24 روسيه، مناسبات آنكارا و مسكو رو به سردي گذاشت وروسيه درزمينه هاي تجاري، گردشگري وعلمي تحريم هايي را عليه تركيه به اجرا گذاشته است.
شبد ** 2010/1859